Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Khóa I -2017

Thứ Hai, 13/03/2017, 10:21 [GMT+7]
.
.

Sáng 13/3, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Khóa I -2017.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 học viên đến từ trên 30 chi, đảng bộ trực thuộc và 1 đảng bộ ghép. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng đảng viên mới diễn ra từ ngày 13/3 đến 21/3. Các học viên được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cốt lỗi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.