Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ Hai, 20/03/2017, 12:15 [GMT+7]
.
.

Ngày 20-3, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015- 2020 (2016-2021) và giới thiệu xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý  giai đoạn 2020-2025 (2021-2026).

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Bám sát hướng dẫn của Trung ương, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và tương đương triển khai thực hiện các bước, quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021), gắn với việc chuẩn bị nhân sự xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí khẳng định: Bộ máy Nhà nước có hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ, vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những các cán bộ đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức vào quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Do đó, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi bỏ phiếu để lựa chọn những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu đề ra...

Đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu danh sách cán bộ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu danh sách cán bộ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện quy trình bỏ phiếu, hội nghị đã giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 33 thành viên, đồng chí Đỗ Vũ Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng.

Ngay sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh; kết quả rà soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự để bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giới thiệu xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 (2021-2026).

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.