Đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

Thứ Ba, 14/03/2017, 13:44 [GMT+7]
.
.

Sáng 14/3, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

0195: Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Quảng Ninh.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Quảng Ninh.

Năm 2015, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trên phạm vi cả nước (gọi tắt là SIPAS). Tính đến tháng 12-2016 đã có 4 bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố triển khai chương trình này, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Nội vụ đã lựa chọn 6 thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân gồm: Cấp giấy CMND, giấy CNQSDĐ, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và chứng thực. Theo đó, thủ tục cấp giấy CNQSDĐ có tỷ lệ người dân hài lòng thấp nhất và thủ tục đăng ký kết hôn có tỷ lệ người dân hài lòng cao nhất ở các chỉ số: Tiếp cận dịch vụ, TTHC, sự phục vụ của công chức, kết quả giải quyết TTHC.

Đối với việc cải thiện chất lượng giải quyết TTHC, người dân và tổ chức mong đợi các cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện cần mở rộng các hình thức thông tin, đơn giản hóa TTHC cũng như rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Đối với cấp xã thì việc cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị là yếu tố được người dân, tổ chức mong đợi nhất. Về chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của các địa phương thì Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Cà Mau, Quảng Ninh, Long An có chỉ số hài lòng khá cao.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Qua tiến hành đánh giá tại tỉnh thì chỉ số hài lòng đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp xã cao hơn cấp huyện. Qua điều tra cũng cho thấy người dân còn chưa hài lòng về tiêu chí cơ sở vật chất; quy định, TTHC công khai chưa đầy đủ; thái độ làm việc, giao tiếp của một bộ phận cán bộ chưa tốt dẫn đến việc giải quyết một số TTHC còn chậm… Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kết quả điều tra tương đối khách quan, sự phản hồi của người dân đối với các vấn đề trên sẽ giúp Quảng Ninh có những điều chỉnh kịp thời, thể hiện quyết tâm làm lành mạnh nền hành chính của tỉnh.

h
Quang cảnh hội nghị

Thời gian tới, Quảng Ninh xác định cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC mạnh mẽ hơn nữa; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ thông tin; công khai minh bạch TTHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, điều chuyển cán bộ nếu thái độ phục vụ chưa tốt; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, công khai kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo dư luận tốt trong đội ngũ cán bộ và nhân dân.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh: Việc đánh giá chỉ số SIPAS cho thấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đã có những thay đổi theo hướng tích cực, khẳng định sự tín nhiệm của người dân đối với các cơ quan này.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phê duyệt đề án đánh giá việc triển khai trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó mở rộng các TTHC để đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương định kỳ triển khai đo lường sự hài lòng trên quy mô lớn để phát hiện kịp thời khắc phục tồn tại, đáp ứng nhu cầu của người dân; tạo điều kiện để người dân góp ý, tham gia giám sát việc cung ứng dịch vụ hành chính; sử dụng hợp lý kết quả điều tra, từ đó có biện pháp nâng cao sự phục vụ của các cơ quan, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá nền hành chính.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.