Cô Tô: Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Năm, 02/03/2017, 16:07 [GMT+7]
.
.

Để thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, thời gian qua, huyện Cô Tô đã có nhiều giải pháp nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

1
Tổ công tác đặc biệt huyện Cô Tô kiểm tra quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại nơi tra cứu thông tin của Trung tâm Hành chính công huyện.

Ngày 21-12-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU về thực hiện chủ đề công tác năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”, quán triệt đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kiên quyết không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức bỏ vị trí công tác mà không có lý do chính đáng, uống rượu bia trước hoặc giữa giờ làm việc. Để kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 của cán bộ, công chức, viên chức, huyện Cô Tô đã thành lập Tổ công tác đặc biệt. Tổ này sẽ đột xuất kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính các cơ quan đơn vị; kiểm tra, giám sát tinh thần, trách nhiệm hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Vũ Văn Hiển, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt cho biết: Ngoài việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong giờ hành chính, chúng tôi sẽ kiểm tra các nội dung khác như là văn hóa văn minh công sở, công tác cải cách hành chính, việc thực hiện các thủ tục hành chính của tất cả các cơ quan đơn vị, đặc biệt là Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các xã, thị trấn; tác phong, tiến độ giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức. Tổ công tác sẽ ghi biên bản, nếu phát hiện vi phạm, sẽ nhắc nhở, xử lý tại chỗ và báo cáo trực tiếp Thường trực Huyện ủy, UBND huyện.

Bà Dương Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô cho biết: Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận 3 lần kiểm tra đột xuất của Tổ công tác đặc biệt. Chính vì thế, nền nếp làm việc tại Trung tâm thực hiện rất là tốt từ các bước hướng dẫn, tác phong, lề lối, đến quy trình giải quyết hồ sơ đều theo đúng quy định.

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, thời gian qua, huyện Cô Tô đã hết sức chú ý phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Ông Phạm Công Hưng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô cho biết: Khi người dân đến làm thủ tục hành chính thì cán bộ, công chức phải làm sao nhanh, gọn để người dân hài lòng, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Chẳng hạn theo quy định có thủ tục phải làm trong 1 ngày, chúng tôi chỉ đạo cán bộ, công chức giải quyết 1- 2 giờ. Riêng đối với hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai, việc niêm yết công khai là theo quy định, chúng tôi giữ nguyên thời gian nhưng đối với việc xác minh nguồn gốc đất, chúng tôi chỉ đạo chuyên môn nhanh chóng thực hiện để tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể nói, thời gian qua, huyện Cô Tô rất quyết liệt, nghiêm túc xử lý các các bộ, công chức, viên chức sai phạm. Mới đây, UBND huyện Cô Tô đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 8/2/2017 tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Đức Minh, công chức địa chính, xây dựng, môi trường và nông nghiệp thuộc UBND xã Đồng Tiến thời gian 15 ngày, để xác minh làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc sử dụng đất đai sai quy định của Nhà nước.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: Chúng đã tôi sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như tăng cường thanh kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là thường xuyên tiếp nhận các thông tin phản ánh từ nhân dân, khi có ý kiến, Tổ công tác sẽ nhanh chóng đến giải quyết. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân tốt hơn, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và nhân dân trong giao dịch thủ tục hành chính. Đến thời điểm này, có thể khẳng định được việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn huyện đã được thực hiện tốt và huyện sẽ duy trì kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ tại tất cả các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thuộc huyện.

Công Quý (Trung tâm TT-VH huyện Cô Tô)

.
.
.
.
.
.
.
.