Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, Khóa I-2017

Thứ Ba, 21/03/2017, 19:46 [GMT+7]
.
.

Sáng 21/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, Khóa I-2017.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những học viên có thành tích học tập xuất sắc
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương những học viên có thành tích học tập xuất sắc.

Từ ngày 13/3 đến 21/3, 90 học viên đến từ trên 30 chi, đảng bộ trực thuộc và 1 đảng bộ ghép đã tham gia học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận; 27,2% học viên đạt loại giỏi, 72,8% đạt loại khá. Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã biểu dương 10 học viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Trúc Linh

 

.
.
.
.
.
.
.
.