TP Cẩm Phả: Khẳng định vai trò cấp uỷ trong xây dựng nếp sống văn minh

Thứ Tư, 11/01/2017, 11:51 [GMT+7]
.
.

Ngày 15-5-2013, Ban Thường vụ Thành uỷ Cẩm Phả đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Đến nay, qua 3 năm triển khai, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, việc thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, ổn định phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Đường Bái Tử Long - tuyến đường xanh - sạch - đẹp của phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả có sự tham gia quản lý của Đoàn Thanh niên.
Đường Bái Tử Long - tuyến đường xanh - sạch - đẹp của phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả có sự tham gia quản lý của Đoàn Thanh niên.

Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Thành uỷ, UBND thành phố đã ban hành gần 20 văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Đồng thời lồng ghép hiệu quả với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được các cấp uỷ Đảng chỉ đạo triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, sinh hoạt tổ dân, thôn, khu phố; qua tổ chức các ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương; trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống tuyên truyền trực quan... Tính riêng trong 3 năm qua, thành phố và cơ sở đã tổ chức gần 1.500 hội nghị với gần 200.000 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia; cấp phát gần 53.000 bản đăng ký cam kết đến tất cả các hộ gia đình. Thành phố cũng xây dựng các mô hình mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và gắn vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời coi đây là một tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và bình xét gia đình, tổ dân, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá hàng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện Nghị quyết cũng được thành phố đẩy mạnh, tăng cường. Đặc biệt là phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, nhất là vai trò của bí thư, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể. Việc chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm Nghị quyết được chỉ đạo thường xuyên; đối với các tập thể, cá nhân vi phạm đều không được đánh giá, bình xét thi đua hàng năm và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, đảng viên không thực hiện đúng nội dung của Nghị quyết... Định kỳ thành phố đều tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình trong triển khai thực hiện Nghị quyết, qua đó đánh giá những kết quả đạt được và đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đến nay, 100% phường, xã trên địa bàn đã xây dựng quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và triển khai thực hiện tới từng hộ dân. Đoàn Thanh niên thành phố xây dựng quy định về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới”; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu chiến binh thành phố xây dựng quy định về tổ chức tang lễ... Việc cưới được thực hiện đúng quy định về đăng ký, cấp giấy kết hôn tại trụ sở UBND xã, phường; tổ chức cưới thường chỉ trong một ngày. Các lễ nghi theo phong tục trước và sau khi cưới được tổ chức gọn nhẹ, vui vẻ, lành mạnh. Trang phục cô dâu, chú rể theo truyền thống dân tộc được khôi phục ở nhiều nơi. Nhiều đám cưới, nhà trai, nhà gái kết hợp tổ chức chung bữa cơm thân mật, khách mời chủ yếu trong phạm vi gia đình, họ tộc, đồng nghiệp bạn bè thân thiết và tổ chức vào ngày nghỉ... Tỷ lệ đám cưới thực hiện nếp sống văn minh tăng dần hàng năm, từ 94,5% năm 2013 lên 96% năm 2016. Đối với việc tang, hầu hết được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, không còn các hủ tục lạc hậu. Số lượng đám tang thực hiện nếp sống văn minh hàng năm tăng, từ 93,05% năm 2014 lên 95,05% năm 2016. Các lễ hội, kỷ niệm, đón nhận danh hiệu, hội nghị được thực hiện nghiêm túc với tinh thần vui tươi, văn minh, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...

Có thể khẳng định, việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở Cẩm Phả đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Cẩm Phả tiếp tục thực hiện tốt hơn chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh là:  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh.

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.