Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

TP Hạ Long: Chủ động nắm bắt tư tưởng ngay từ cơ sở

Thứ Hai, 09/01/2017, 00:48 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hạ Long đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện toàn diện, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, hiệu quả của công tác tuyên giáo. Qua đó góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội của thành phố.

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hạ Long, cho biết: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hạ Long đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, như: Tham mưu các kế hoạch tuyên truyền thực hiện chương trình hành động của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và các chỉ thị, nghị quyết, chủ đề công tác năm 2016 của tỉnh, thành phố; triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hạ Long (thứ 2 từ phải sang) nhận cờ của UBND tỉnh tặng đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2016.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hạ Long (thứ 2 từ phải sang) nhận cờ của UBND tỉnh tặng đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2016.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được thực hiện tích cực, chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức, phương pháp hiệu quả, huy động sự vào cuộc của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố, chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ. Tính riêng năm 2016, toàn thành phố đã tổ chức 1.001 buổi tuyên truyền cho trên 71.400 lượt người nghe. Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng chủ động tham mưu, định hướng thông tin và phối hợp thực hiện nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thông qua cuốn bản tin sinh hoạt chi bộ của thành phố, định kỳ hằng tháng, phát hành 1.000 bản. Mặt khác, Ban Tuyên giáo Thành uỷ thường xuyên tham dự các buổi tiếp công dân của thành phố và sinh hoạt chi bộ của khu phố định kỳ hằng tháng, qua đó kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong dư luận nổi bật như: Tình hình tư tưởng của các hộ dân làng chài khu tái định cư phường Hà Phong; công tác quản lý, tổ chức, sắp xếp bộ máy Ban Quản lý Vịnh Hạ Long khi chuyển giao về thành phố; công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố... Tính riêng năm 2016, TP Hạ Long đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 125 dự án, ảnh hưởng tới khoảng 10.900 hộ dân và đơn vị. Bằng kiên trì đối thoại, tuyên truyền vận động tích cực, phần lớn các hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.

Thời gian tới, để công tác tuyên giáo đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, Ban Tuyên giáo Thành uỷ tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện các giải pháp hiệu quả trong công tác. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, góp phần vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp .

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.