Tổng Công ty Đông Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Ba, 10/01/2017, 16:28 [GMT+7]
.
.

Sáng 10/1, tại TP Hạ Long, Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Tổng Công ty Đông Bắc đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch do Bộ Quốc phòng giao. Trong đó, các chỉ tiêu về sản lượng than tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân đều đạt cao nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, Tổng Công ty Đông Bắc đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo...

Các đơn vị xuất sắc thuộc Tổng Công ty Đông Bắc nhận Cờ
Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Đông Bắc nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2016, của Bộ Quốc phòng.

Năm 2017 để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Không ngừng đổi mới quản lý điều hành, duy trì sản xuất ổn định, chất lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đẩy mạnh triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện sản xuất ở từng địa bàn, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, thân thiện với cộng đồng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực… Các  nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn được sẵn sàng và triển khai thực hiện khi được cấp trên giao.

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc đã phát biểu tham luận, phân tích rõ thêm những kết quả, thành tích đạt được; cũng như những hạn chế tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm và thống nhất các nội dung công tác năm 2017 cần tập trung triển khai thực hiện.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng Công ty Đông Bắc đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Tổng Công ty Đông Bắc có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.
.
.