Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thứ Hai, 09/01/2017, 20:59 [GMT+7]
.
.

Chiều 9/1, tại TP Hạ Long, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh về công tác kiểm soát chi các nguồn vốn ngân sách Nhà nước và triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh đã báo cáo làm rõ về công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu thuộc kế hoạch năm 2016... 

Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, khẳng định: Tỉnh đã ban hành Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

Theo đó, từ năm 2017, tỉnh sẽ thực hiện mạnh mẽ phân cấp triệt để các nguồn vốn đầu tư phát triển để quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước hiệu quả. Trên nguyên tắc những nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND liên quan đến lĩnh vực ngân sách, đầu tư, trong quá trình kiểm soát chi ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh phải bảo đảm có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh; kiểm soát nội dung chi phù hợp tiêu chuẩn, định mức chế độ cấp có thẩm quyền quy định, đặc biệt phù hợp với phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND và dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương theo Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Để công tác điều hành ngân sách Nhà nước thực hiện hiệu quả, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, yêu cầu: Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường sự gắn kết, thường xuyên báo cáo tình hình giải ngân vốn để Thường trực HĐND tỉnh nắm bắt. Đồng thời, thông qua thực tiễn kiểm soát chi ngân sách Nhà nước ở địa phương, khi phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc thì tiếp tục xây dựng quy chế, kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc theo hướng đảm bảo sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình khoa học, công khai minh bạch, thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần đắc lực vào quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách của tỉnh và các địa phương.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.