Tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc:

"Phải công khai- minh bạch, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ trẻ"

Thứ Tư, 11/01/2017, 18:22 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.
Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

Năm 2016, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các chương trình nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đặc biệt là việc tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 25, Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế”. Đến nay nhiều việc được triển khai đã rõ kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực. 

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp chủ động tham mưu rà soát bổ sung các quy chế, quy định, kế hoạch, đề án nhằm đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp tục được các cấp ủy quan tâm đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách cán bộ luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, đúng quy định. Công tác nắm tình hình chính trị, rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định chính trị đối với cán bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phục vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên… và giải quyết các vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Công tác cán bộ phải công khai- minh bạch, chọn đúng người, bổ nhiệm đúng vị trí tạo động lực phấn đấu cho cán bộ trẻ.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm 2016 trong khó khăn chung của cả nước và khó khăn riêng của tỉnh do tác động của ngành Than nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đặc biệt đây là năm mà tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp. Với sự tham mưu tốt, chặt chẽ của ngành Tổ chức nên đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị. Nhất là trong công tác quy hoạch, bổ sung bồi dưỡng cán bộ, công tác luân chuyển, bổ nhiệm dần đi vào nề nếp. Đồng thời ngành đã tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 và Đề án 25 sâu rộng hơn, thấy được những kết quả rõ nét hơn. 

Bên cạnh những kết quả đạt còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: công tác đánh giá cán bộ còn lúng túng nên khi bố trí còn cảm tính, chưa đúng với năng lực; chưa tuân thủ đúng quy trình trong công tác cán bộ; tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, còn tình trạng cán bộ cấp cơ sở chậm đổi mới, vẫn giữ tư duy, tác phong làm việc cũ; chưa tập trung thực hiện tốt quản lý biên chế, vị trí việc làm...

Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017 công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung làm tốt công tác tổ chức gắn liền với công tác cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển sắp xếp cán bộ; tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh.

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các cấp phải chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy về công tác quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021- 2025 đảm bảo ổn định về tư tưởng, tâm lý cán bộ, công khai, minh bạch, chọn đúng người, bồi dưỡng, bố trí đúng vị trí. Đồng thời Ban Tổ chức làm tốt công tác tham mưu để xây dựng thể chế trong công tác đào tạo, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm; tập trung rà soát phân loại tổ chức cơ sở Đảng sát với tình hình, nắm chắc toàn bộ hệ thống tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Tham mưu cấp ủy các cấp tăng cường bồi dưỡng, từng bước định hướng, đào tạo cán bộ trẻ; tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 19 và Đề án 25 cụ thể hơn về quy chế hoạt động đối với các đơn vị thực hiện nhất thể hóa chức danh và đơn vị chưa nhất thể hóa; khẩn trương tham mưu hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trên toàn tỉnh, trong đó chú ý việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu; rà soát vị trí, việc làm trong toàn tỉnh, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý tổng biên chế, các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ; tăng cường quy trình trình thẩm định hồ sơ cán bộ, bảo mật hồ sơ…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.

“Công tác tổ chức gắn với công tác cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, bởi Nghị quyết của Đảng có đi vào cuộc sống hay không phải từ con người. Cán bộ được bố trí đúng vị trí, đúng quy trình, công khai- minh bạch, lấy hiệu quả công việc làm cơ sở bổ nhiệm sẽ tạo đồng thuận trong tổ chức, bộ máy và không triệt tiêu ý chí phấn đấu của cán bộ. Vì vậy, xây dựng cán bộ vừa hồng vừa chuyên là nội dung mà Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rất sát sao, trong đó công tác tham mưu của ngành Tổ chức là rất quan trọng. Kết quả của năm 2016 và những năm trước đây đã cho thấy tham mưu của ngành Tổ chức đối với cấp ủy các cấp rất hiệu quả, vừa đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định vừa tạo không khí dân chủ, cởi mở, đồng thuận cao trong công tác tổ chức, cán bộ của Đảng". - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. 

Tại Hội nghị Ban Tổ chức Thị ủy Quảng Yên đã được nhận cờ đơn vị dẫn đầu công tác thi đua năm 2016, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của tỉnh.

Lan Hương

.
.
.
.
.
.
.
.