Sở GT-VT tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Ba, 10/01/2017, 19:14 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/1, tại TP Hạ Long, Sở GT-VT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh  dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Long,  Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2016, Sở GT-VT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu đề xuất với tỉnh nhiều nội dung quan trọng về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, công tác quản lý vận tải có chuyển biến tích cực, chất lượng thẩm định công trình giao thông được tăng cường, nâng cao, công tác kiểm định phương tiện, đào tạo sát hạch, cấp đổi GPLX được làm tốt...

Cụ thể: đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năm 2016 Sở đã triển khai 12 dự án trọng điểm, trong đó có 8 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và 4 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách – PPP như: Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Cầu Bắc Luân II, Cảng hàng không Quảng Ninh... Để đảm bảo tiến độ các dự án, Sở thường xuyên theo dõi và chỉ đạo kịp thời, phối hợp với các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, tiến độ các dự án đều đáp ứng yêu cầu đặt ra.

BQN_0184.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Long,Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ của Bộ GT-VT cho Công ty CP vận tải ô tô Quảng Ninh vì đã có thành tích thi đua xuất sắc năm 2016 và huyện Ba Chẽ có thành tích trong phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn – miền núi 2016.

Đối với nhiệm vụ quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông, Sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những vị trí mất an toàn, các “điểm đen” giao thông, công trình hạ tầng giao thông cấp bách. Năm 2016, Sở xử lý 5 “điểm đen” trên tuyến Quốc lộ 18; thay thế các đường tràn, cầu treo bằng cầu, cống bê tông trên các tuyến tỉnh lộ 330, 326; bàn giao 6 cầu dân sinh thuộc dự án do Bộ GT-VT đầu tư cho các huyện miền Đông của tỉnh.

Cùng với đó, trong quản lý hoạt động vận tải, Sở chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; các doanh nghiệp khai thác cảng, bến chỉnh trang, đầu tư trang thiết bị, áp dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Từ đó, hoạt động vận tải đi vào nền nếp, ổng định.

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Sở GT-VT Quảng Ninh tiếp tục bám sát mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục thực hiện giám sát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh; thực hiện tốt vai trò ngành trong quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông, hoạt động vận tải; nâng cao công tác đào tạo, sát hạch, đăng kiểm phương tiện…

Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh là “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” Sở đã xây dựng kế hoạch hành động với mục tiêu là tăng cường kỷ luật, kỷ cương công chức, kiện toàn lại bộ máy quản lý, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020 để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về GT-VT góp phần giữ vững ổn định phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ngành GT-VT Quảng Ninh trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2016.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2016 là năm đánh dấu nhiều nét đột phá của tỉnh Quảng Ninh, 11 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều vượt, là năm thu ngân sách nội địa cao nhất từ trước đến nay. Có được điều này là do Quảng Ninh nhận được sự quan tâm của trung ương, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đó có đóng góp không nhỏ của ngành GT-VT Quảng Ninh trong triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, là những dự án có ý nghĩa động lực đối với việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Năm 2017, hàng loạt các công trình trọng điểm tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư và hoàn thành trong năm 2017, vì vậy Sở GT-VT cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác là đơn vị quản lý nhà nước được ủy quyền. Tổ chức rà soát lại hạ tầng giao thông, bổ sung các đoạn, tuyến đường chưa phân cấp quản lý vào tổ chức quản lý, khai thác; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đăng kiểm phương tiện đường bộ, đường thủy, rà soát lại phương tiện quá niên hạn sử dụng. Đặc biệt, hiện đang xuất hiện một số loại hình vận tải mới như xe điện, xe hợp đồng thực hiện vận chuyển khách, Sở cần xây dựng phương án đưa vào quản lý. Cần tăng cường kiểm soát đối tải trọng phương tiện, vận chuyển người và hàng hóa trên các tuyến đường. Đối với các doanh nghiệp trực thuộc thực hiện cổ phần hóa, cần dành sự quan tâm hơn nữa. Lưu ý hiện tỉnh đang có nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, thời gian thực hiện kéo dài, vì thế Sở GT-VT cần tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động theo đúng quy định.

Nhân dịp này, Bộ GT-VT cũng đã tặng cờ thi đua cho Công ty CP vận tải ô tô Quảng Ninh vì đã có thành tích thi đua xuất sắc năm 2016 và huyện Ba Chẽ có thành tích trong phong trào thi đua phát triển giao thông nôn thôn – miền núi 2016. UBND tỉnh bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.