Phát triển Đảng ở Đảng bộ huyện Tiên Yên: Hướng về đội ngũ cán bộ thôn, khu

Thứ Bảy, 07/01/2017, 00:07 [GMT+7]
.
.

Với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, nhiều năm qua, công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ huyện Tiên Yên luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Riêng năm 2016, toàn huyện đã kết nạp được 131 đảng viên mới, vượt 7% so với chỉ tiêu đề ra. Đội ngũ đảng viên ngày càng phát huy năng lực, vai trò tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Mạ Thanh Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên hướng dẫn ông Vũ Duy Thuấn, Trưởng thôn Đồng Danh khai lý lịch người xin vào Đảng.
Đồng chí Mạ Thanh Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên hướng dẫn ông Vũ Duy Thuấn, Trưởng thôn Đồng Danh khai lý lịch người xin vào Đảng.

Thực tế tại địa phương, số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm phần lớn vẫn là từ các cơ quan, đơn vị còn ở khu dân cư tương đối ít do thiếu nguồn. Vì vậy, để từng bước tháo gỡ khó khăn này, thời gian qua, Huyện uỷ Tiên Yên đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đội ngũ trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận (CTMT). Theo đó, ngay từ đầu năm các cấp uỷ cơ sở đều chủ động tiến hành rà soát số lượng đảng viên tại mỗi chi bộ, nguồn quần chúng ưu tú tại khu dân cư để có kế hoạch phát triển Đảng cụ thể. Nguồn phát triển Đảng ưu tiên tập trung vào đội ngũ trưởng thôn, trưởng ban CTMT, trưởng các đoàn thể và thanh niên xuất ngũ trở về địa phương đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ. Đồng thời, các chi bộ đều phân công đảng viên phụ trách địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng nhân dân, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, báo cáo chi bộ để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng phù hợp. Cùng với đó, huyện cũng thường xuyên tổ chức riêng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho từng nhóm đối tượng; các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ. Qua đó, cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ này trong việc hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Trong 2 năm trở lại đây, huyện đã mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 699 quần chúng ưu tú. Trong đó có 1 lớp cho 30 trưởng thôn, trưởng ban CTMT các thôn, khu thì đã kết nạp được 8 trưởng thôn, trưởng ban CTMT thôn.

Tìm hiểu tại xã Đông Ngũ được biết, mặc dù gặp phải những khó khăn chung trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năm 2016, Đảng bộ xã Đông Ngũ kết nạp được 13 đảng viên mới, vượt so với kế hoạch đầu năm đề ra. Đồng chí Mạ Thanh Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đông Ngũ, cho biết: Thời gian qua, Đảng uỷ xã tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo môi trường tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, giúp công tác tạo nguồn phát triển Đảng hiệu quả. Đối với một số chi bộ thôn Bình Sơn, Đồng Mộc, Quế Sơn với trên 90% bà con dân tộc Dao, số lượng đảng viên ít, Đảng uỷ xã đã phân công đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt cùng chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như thúc đẩy công tác phát triển Đảng. Riêng đối với các trưởng thôn, trưởng ban CTMT chưa là đảng viên mà có đủ điều kiện kết nạp Đảng, Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quan tâm, bồi dưỡng. Trong 13 đảng viên mới kết nạp vừa qua có 3 đảng viên là trưởng thôn, trưởng ban CTMT. Tuy 2 trưởng ban CTMT tuổi đều trên 50, song vẫn rất hăng hái, thể hiện rõ tinh thần, ý chí phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ông Vũ Duy Thuấn, Trưởng thôn Đông Danh, xã Đông Ngũ, chia sẻ: “Hơn 10 năm làm trưởng thôn, mặc dù mọi công việc của thôn tôi đều phối hợp với ban chi uỷ, chi hội triển khai, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả. Song vì không phải là đảng viên nên nhiều khi các chỉ thị, nghị quyết mới tôi không nắm bắt được nhanh chóng, đầy đủ nên việc triển khai chưa kịp thời, sâu sát. Năm nay tôi đã 56 tuổi, nhưng được cấp uỷ xã quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, giúp đỡ, nên tôi quyết tâm, phấn đấu vào Đảng để hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ mà nhân dân đã tin tưởng giao phó. Hiện tại, tôi đang được đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ xã hướng dẫn khai lý lịch người xin vào Đảng”.

Trong năm 2017, Huyện uỷ Tiên Yên sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng củng cố nâng cao chất lượng chi bộ khu dân cư, nhất là vùng nông thôn, miền núi; đẩy mạnh bồi dưỡng phát triển đảng viên mới tại khu dân cư đặc biệt cho đội ngũ trưởng thôn, trưởng ban CTMT.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.