Ngành Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư triển khai nhiệm vụ 2017

Thứ Ba, 10/01/2017, 14:15 [GMT+7]
.
.

Sáng 10/1, tại TP Hạ Long, ngành Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2016, toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, năm 2016, ngành Tài chính đã bám sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán năm và nhiều giải pháp để chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách đạt hiệu quả cao, có bước đột phá. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2016 đạt trên 38.300 tỷ đồng, tăng 12% dự toán giao đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt mức cao nhất từ trước đến nay với trên 25.100 tỷ đồng, chiếm 65% tổng thu ngân sách Nhà nước, tăng 13% dự toán giao đầu năm, tăng 27% so với cùng kỳ. Công tác điều hành chi ngân sách năm 2016 được thực hiện chủ động, tích cực, bám sát dự toán được giao với tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 17.700 tỷ đồng, bằng 100% dự toán đầu năm, tăng 16% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Long,Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đối với ngành Kế hoạch - Đầu tư trong năm qua cũng đã đóng góp tích cực trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách, các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo sự quản lý, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Trong đó, ngành đã phối hợp với các địa phương, các Ban quản lý dự án triển khai kịp thời, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thẩm định dự án tuân thủ nghiêm các chế độ hiện hành; tích cực phối hợp với các địa phương trong việc triển khai quy hoạch… Do vậy, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong năm 2016 cơ bản đều đạt so với Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 10,1%, đây là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước; các doanh nghiệp thành lập mới tăng 13% về số lượng và 21% về vốn; tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn tỉnh tăng 26%.

Đồng chí Nguyễn Đức Long,Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Đức Long,Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, ngành Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư đề ra các giải pháp trọng tâm triển khai nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, ngành Tài chính tập trung tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác thu ngân sách, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách HĐND tỉnh giao với 31.800 tỷ đồng; tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước tích cực, chủ động, chặt chẽ; tăng cường kiểm tra để tham mưu các biện pháp bình ổn trên thị trường…

Ngành Kế hoạch - Đầu tư sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, theo dõi, dự báo để kịp thời đề xuất các giải pháp hoàn thành các mục tiêu tỉnh đã đề ra; tham mưu triển khai chủ đề năm, các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục chấn chỉnh công tác thẩm định…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của ngành Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự cố gắng của 2 ngành trong công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016; tăng trưởng kinh tế đạt 10,1% và phát triển đồng đều trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 38.300 tỷ đồng, trong đó thu xuất nhập khẩu là trên 13.200 tỷ đồng, thu nội địa là 25.100 tỷ đồng. Chi ngân sách cũng được quản lý chặt chẽ và điều hành linh hoạt theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung cho chi đầu tư phát triển. Năm 2016, nguồn lực đầu tư ngoài xã hội để phát triển tăng cao; nhiều công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả; nhiều dự án lớn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã và đang được triển khai thuận lợi; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đồng tình với 8 nhóm giải pháp liên ngành Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư đã đề ra. Đồng chí yêu cầu 2 ngành cần bám sát các chỉ đạo của tỉnh để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng để đến năm 2020 đạt mục tiêu Quảng Ninh trở thành tỉnh cơ cấu dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngành Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh tốt hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, nỗ lực khắc phục những tồn tại trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là đầu tư công; quản lý thu - chi ngân sách chặt chẽ. 2 ngành cần thường xuyên theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình để tham mưu hiệu quả cho tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thực hiện chủ đề năm 2017 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Long yêu cầu ngành Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư cần khẩn trương ban hành kế hoạch, triển khai trong toàn thể CBCC, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Đối với ngành Kế hoạch - Đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành tiếp tục tham mưu thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Các công trình đã được phân cấp đầu tư cho các địa phương phải được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ theo Luật Đầu tư công. Trong đó, ngành cần tăng cường kiểm  tra, hạn chế tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản, phát huy hiệu quả các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để xảy ra sai phạm. Cần tiếp tục huy động tốt nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó vốn đầu tư xã hội tăng 10%; khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ các công trình bố trí vốn; việc huy động các nguồn lực đầu tư phải đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch, định hướng. Liên quan đến trụ sở liên cơ quan số 3 và số 4 theo mô hình Đầu tư tư - Sử dụng công, đồng chí yêu cầu ngành tiến hành xây dựng giá thuê, chi phí phù hợp đồng thời đánh giá hiệu quả của 2 công trình để kịp thời rút kinh nghiệm.

Đối với ngành Tài chính, đồng chí Nguyễn Đức Long yêu cầu ngành cần chú trọng tăng các nguồn thu, nắm chắc diễn biến hoạt động thu - chi để có dự báo kịp thời với tỉnh xây dựng các giải pháp điều hành ngân sách hiệu quả, nhằm thu ngân sách ở mức cao nhất; đảm bảo chi đầu tư phát triển năm 2017 không thấp hơn năm 2016; kiên quyết cắt giảm những khoản chi đã có trong dự toán nhưng đến 30/6/2017 chưa được phân bổ hoặc đã được phân bổ nhưng chưa thực hiện; ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, chỉ đề xuất ban hành chính sách tăng chi khi thực sự cần thết và có nguồn đảm bảo; kiểm soát chặt chẽ các đoàn đi nước ngoài...

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể đã được UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016.

Cao Quỳnh

.
.
.
.
.
.
.
.