Hội nghị báo cáo viên tháng 1

Thứ Ba, 10/01/2017, 14:55 [GMT+7]
.
.

Sáng 10/1, tại TP Hạ Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1/2017. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh thông tin tình hình an ninh, chính trị của đất nước, của tỉnh năm 2016, những dự báo và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016; quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề công tác của năm 2017 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đó đề ra 18 nhóm giải pháp chủ yếu, như: Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai gắn với kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chỉ đạo đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền. Đồng thời, tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "ba đột phá chiến lược"; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanhh; đảm bảo an sinh xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các báo cáo viên cần đổi mới để hoạt động đi vào thực chất, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; thay đổi tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao kỹ năng trong nắm bắt thông tin, dư luận và phát huy hiệu quả vai trò trong tuyên tuyền, phổ biến thông tin đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; tăng cường rà soát lại các bản tin, nắm bắt vấn đề ở cơ sở, nhất là đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, các báo cáo viên cần tập trung nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chú trọng 18 nhóm giải pháp Nghị quyết đề ra. Tiếp tục tuyên truyền đậm nét đường lối, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW gắn với chủ đề công tác của năm 2017 của tỉnh, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp…

Nguyễn Huế - Trường Giang

 

.
.
.
.
.
.
.
.