Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Sáu, 06/01/2017, 18:30 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/1, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2016, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo của đội ngũ CBĐV, CC,VC-LĐ, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; góp phần cùng các cấp, các ngành, các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham mưu, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát trong Đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, đã kết nạp được 330 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. BTV Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục hướng về cơ sở, xác định nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tại các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, các đoàn thể tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và nắm tình hình cơ sở. Các tổ chức đoàn thể đã tăng cường phối hợp, tích cực, sáng tạo trong triển khai, tổ chức các phong trào thi đua, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tạo động lực, khuyến khích các đoàn viên phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 9 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong năm 2016.

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và chủ đề công tác năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Cùng với đó, chủ động đổi mới nội dung, cách thức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và các chi, đảng bộ…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng Giấy khen cho 9 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 33 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.