Đa dạng hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên

Thứ Ba, 10/01/2017, 12:19 [GMT+7]
.
.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ luôn là nội dung được cả xã hội quan tâm. Triển khai nhiệm vụ quan trọng này, thời gian qua, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh đã luôn quan tâm đa dạng hoá các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi thông qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Qua đó, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống của Đoàn.
Tỉnh Đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống của Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Tỉnh Đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thành lập các câu lạc bộ tổ, đội, nhóm nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Đồng thời cụ thể hoá việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên thông qua các phong trào thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp... Qua đó, đã góp phần tích cực, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Với vai trò, chức năng là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh coi giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng, là mục tiêu hướng đến trong tất cả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Nổi bật trong năm 2016, năm đầu tiên triển khai Chỉ thị 42-CT/TW của BCH Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh uỷ Quảng Ninh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”, BCH Tỉnh Đoàn tập trung quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động có chiều sâu, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi. Nhiều phong trào hành động được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu nhi, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và đạt được nhiều kết quả tích cực ghi nhận. Nổi bật như: Tổ chức tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN; chú trọng công tác bồi dưỡng lớp “Đoàn viên 85 năm”. Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, diễn đàn giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức các hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ, địa chỉ cách mạng nhằm giáo dục cho ĐVTN về truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu 85 năm thành lập Đoàn theo hình thức thi viết và trực tuyến, thu hút sự tham gia đông đảo của ĐVTN. Kết quả, BTC cuộc thi nhận được 10.000 bài thi viết và video ca nhạc... Thông qua các hoạt động này đã giúp ĐVTN hiểu hơn về truyền thống cách mạng, nhân lên niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với những thành quả của các thế hệ cha anh đi trước, khơi dậy niềm tự hào, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia xây dựng Quảng Ninh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tổ chức Đoàn trong tỉnh xác định tiếp tục tập trung vào một số giải pháp: Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đa dạng hoá hoạt động các phong trào “Xung kích phát triển KT-XH”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.