Tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cáo

Thứ Năm, 01/12/2016, 19:01 [GMT+7]
.
.

Chiều ngày 1-12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và tổng kết công tác tiếp công dân năm 2016. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế của Thanh Tra Chính phủ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương của tỉnh.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo của UBND tỉnh trình bày tại hội nghị cho thấy, các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, sau khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 có hiệu lực thi hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt Luật và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đến các nhóm đối tượng cụ thể trong hệ thống chính trị của tỉnh và trong nhân dân; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc quán triệt, triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các quy định của Luật. 

Nhờ vậy, nhận thức, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về thực hiện KNTC, thẩm quyền giải quyết của mình đã có sự chuyển biến. Tình hình khiếu kiện giảm cả về số vụ và mức độ gay gắt, không phát sinh các vụ việc phức tạp mới. Trong 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp nhận 1.330 đơn khiếu nại, 201 đơn tố cáo. Qua đó đã thụ lý và giải quyết 1.305 vụ việc khiếu nại và 195 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước gần 12.300 triệu đồng; hơn 23.000m2 đất;  287 công dân được bảo vệ, được trả lại quyền lợi với số tiền trả lại là: 10.758 triệu đồng; 11.794 m2 đất... Nhiều vụ việc bức xúc, phức tạp kéo dài đã được giải quyết dứt điểm.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2016, cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 5.740 lượt công dân với 3.893 vụ việc; trong đó có 144 đoàn đông người với 116 vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổng đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 4160 đơn. Trong năm, cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 378/438 vụ việc khiếu nại và 42/48 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long yêu cầu các ngành, đơn vị cần quan tâm làm rõ những nguyên nhân nảy sinh KNTC, những hạn chế, trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị trong việc thực thi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và đề xuất những giải pháp hữu hiệu để thực hiện hiệu quả việc thực thi luật; đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với Chính phủ, Quốc hội để tháo gỡ những bất cập về giải quyết KNTC.

Đánh giá kết quả tiếp công dân năm 2016, đồng chí yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung thảo luận, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nhất là liên quan đến việc thu hồi, đền bù, GPMB ở những dự án lớn; đề xuất những  giải pháp để làm tốt việc vận động, đối thoại, giải quyết KNTC; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân. Quan điểm của tỉnh là phải thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, làm tốt công tác tiếp công dân trên cơ sở đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân; tạo sự đồng thuận của người dân đối với các dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó góp phần  giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, không để phát sinh, tồn đọng  những  vụ việc tạo điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự...

Lãnh đạo UBND TX Đông Triều chia sẻ kinh nghiệm giải quyết KNTC trên địa bàn.
Lãnh đạo UBND TX Đông Triều chia sẻ kinh nghiệm giải quyết KNTC trên địa bàn.

Trên cơ sở chỉ đạo này, lãnh đạo của 6 địa phương, 5 ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tham gia thảo luận, làm rõ nguyên nhân phát sinh KNTC, những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, như: Nhận thức về trách nhiệm tiếp công dân ở một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đầy đủ; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc tiếp công dân, giải quyết  KNTC có lúc, có việc chưa triệt để; tiến độ giải quyết một số vụ việc còn chậm; một số ít vụ việc giải quyết ban đầu chưa đúng chính sách, chưa thấu đáo dẫn đến khiếu kiện kéo dài... Đồng thời trao đổi thêm kinh nghiệm giải quyết KNTC. Các đại biểu còn nêu một số vấn đề bất cập giữa tình hình thực tế với một số quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và các Luật, văn bản Quy phạm pháp luật khác có quan đến công tác giải quyết KNTC để đề nghị các Bộ liên quan nghiên cứu tập hợp, đề xuất Quốc hội, Chính phủ sớm xem xét, điều chỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nêu một số bất cập trong thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến giải quyết KNTC.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nêu một số bất cập trong thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến giải quyết KNTC.

Thay mặt Thanh tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế của Thanh Tra Chính phủ ghi nhận, làm rõ thêm một số kiến nghị của các sở, ngành, địa phương. Đồng chí cũng khẳng định, Thanh Tra Chính phủ đang nghiên cứu trình Chính Phủ sửa đổi một số quy định trong các văn bản liên quan đến Tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

Đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế của Thanh Tra Chính phủ tiếp thu kiến nghị của tỉnh để báo cáo Thanh Tra Chính phủ tập hợp.
Đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế của Thanh Tra Chính phủ tiếp thu kiến nghị của tỉnh để báo cáo Thanh Tra Chính phủ tập hợp.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện khẳng định, qua 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, tình hình giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số những tồn tại cần khắc phục. Về đề xuất của các ngành, địa phương, đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp thu, bổ sung để tập hợp báo cáo Thanh Tra Chính phủ, các bộ ngành liên quan.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18-5-2012 của Thủ tướng  Chính phủ về “Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Thông báo số 357/TB-VPC của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC diễn ra vào ngày 7-10-2016. Các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, không chờ hướng dẫn của tỉnh, địa phương. Nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý Nhà nước nhằm tránh phát sinh KNTC. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực, kỹ năng của những người làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công tác tiếp công dân,  giải quyết KNTC nhất là địa bàn,  lĩnh vực phức tạp. Tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu kiện kéo dài. Giải quyết đến cùng vụ việc, tránh đùn đẩy. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kho dữ liệu phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể tham gia giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Bên cạnh đó cần đảm bảo tốt an ninh trật tự trong giải quyết KNTC, không để kẻ xấu lợi dụng gây rối, xâm hại đến quyền, lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của công dân. Tăng cường thông tin tuyên truyền trong giải quyết KNTC.

Thu Nguyệt

.
.
.
.
.
.
.
.