Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

Thứ Tư, 30/11/2016, 17:40 [GMT+7]
.
.

Chiều 30/11, tại TP Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Ninh.
Đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Ninh.

Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Chính phủ, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Qua đó tạo sự đồng thuận của các ngành, các cấp và đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác dân tộc, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, quốc phòng an ninh luôn được giữ vững, ổn định.

Hầu hết các địa phương đã tích cực chủ động thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tập trung xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; lồng ghép kinh phí các chương trình, dự án để triển khai trọng tâm, trọng điểm hiệu quả các nhóm chính sách.

Đặc biệt, một số địa phương đã ban hành được các cơ chế chính sách đặc thù riêng để triển khai tổ chức thực hiện, như: thay đổi cách thức cơ chế theo hướng chuyển dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ sang hỗ trợ cho cộng đồng, nhóm hộ, hỗ trợ người dân tự vươn lên thoát nghèo…; nhiều địa phương xuất hiện các mô hình phát triển kinh tế, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc rất hiệu quả, qua đó góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã thay đổi căn bản theo hướng tích cực…

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phân tích làm rõ thêm những kết quả cũng như những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP; kiến nghị, đề xuất, rút ra những bài học kinh nghiệm, thống nhất một số giải pháp nhằm thực hiện Nghị định thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Cùng các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, Quảng Ninh đã chủ động công tác tuyên truyền quán triệt Nghị định số 05/2011/NĐ-CP. Đồng thời triển khai và lồng ghép thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc và quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Tỉnh còn vận dụng linh hoạt và triển khai theo hướng tăng cường nguồn lực và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách; tập trung huy động các nguồn lực từ cộng đồng, cơ quan đơn vị doanh nghiệp chung tay giúp các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Đặc biệt công tác giáo dục, văn hóa thông tin, y tế, đào tạo, đãi ngộ, luân chuyển cán bộ dân tộc thiểu số tại các vùng đồng bào dân tộc luôn được thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương định, an ninh quốc phòng được ổn định, giữ vững, v.v.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP. Đồng chí chỉ đạo: các bộ, ngành, địa phương cần có giải pháp khắc phục sớm những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị định thời gian qua; tiếp tục tập trung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù, tình hình ở mỗi đơn vị, địa phương;  không ngừng đổi mới, đề xuất cấp thẩm quyền tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế, nhằm tạo thuận lợi, huy động nội lực để phát triển mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016-2020.

Trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền các nội dung chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sâu rộng, bằng nhiều nội dung hình thức, để đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi hiểu, chấp hành thực hiện hiệu quả; thể chế hóa các chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư cho các vùng dân tộc thiểu số, miền núi phát triển; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác, chính sách dân tộc, miền núi ở các đơn vị, địa phương  qua đó chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện công tác này ngày càng đạt kết quả; tập trung các giải pháp thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2020 và những năm tiếp theo, lồng ghép với các chương trình, mục tiêu lớn khác mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh của đất nước, địa phương ngày càng ổn định, phát triển, hiệu quả. 

Tuấn Hương
   

.
.
.
.
.
.
.
.