Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội

Thứ Tư, 30/11/2016, 14:41 [GMT+7]
.
.

Sáng 30/11, tại TP Hạ Long, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để nghe, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban  MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Công tác tuyên truyền được chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; công tác tổ chức, nội chính, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Cùng với đó, các đơn vị cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội để giải đáp những thắc mắc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của quần chúng nhân dân được các đơn vị triển khai sâu rộng, nhằm kịp thời tham mưu cho tỉnh những giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn  được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực…

Đồng chí Đỗ Vũ Chung, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Đỗ Vũ Chung, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị đã đề xuất kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy một số vấn đề liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Qua nghe báo cáo trực tiếp từ các đơn vị, kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục thống nhất trong chỉ đạo, triển khai các mặt công tác. Trước mắt cần thực hiện tổng kết công tác chuyên môn theo lĩnh vực được phân công; tập trung chăm lo tết cho người nghèo, người có công, đồng thời phát động nhân dân tổ chức tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh…

Về chương trình công tác năm 2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phải thống nhất chung trong xây dựng chương trình kiểm tra giám sát; chương trình đào tạo-bồi dưỡng và chương trình phối hợp, nhất là phối hợp trong xây dựng cơ chế nắm bắt và tiếp nhận các thông tin phản ánh tố cáo liên quan đến hạn chế tiêu cực của các cơ quan nhà nước cũng như của đội ngũ  cán bộ đảng viên. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình kiểm tra giám sát sớm để trên cơ sở đó ban hành chương trình kiểm tra giám sát chung năm 2017 của tỉnh.

Các đơn vị xây dựng chương trình bám sát với chủ đề công tác năm 2017 mà BCH Đảng bộ tỉnh đã xác định là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Đối với nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các đơn vị cần phải có sự phối hợp thống nhất chung trong các mặt công tác để mang lại hiệu quả cao nhất…

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.