Quân khu 3 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng-an ninh tại Vân Đồn và Cẩm Phả

Thứ Ba, 13/09/2016, 10:46 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/9, Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) Quân khu 3 do Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch GDQP-AN Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác GDQP-AN huyện Vân Đồn và TP Cẩm Phả.

Kiểm tra nhận thức các thành viên Hội Đồng GDQP-AN cấp huyện và cấp xã tại huyện Vân Đồn.
Kiểm tra nhận thức các thành viên Hội Đồng GDQP-AN cấp huyện và cấp xã tại huyện Vân Đồn.

Nội dung của Đoàn kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm ngân sách cho hoạt động của Hội đồng GDQP-AN các cấp; kết quả công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; công tác giáo dục QP-AN trong nhà trường; kết quả phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân. Cùng với đó, Đoàn tổ chức kiểm tra nhận thức bằng phương pháp trắc nghiệm đối với các thành viên Hội đồng GDQP-AN cấp huyện, cấp xã..

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác GDQP-AN của các địa phương năm 2016 và những năm tiếp theo.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.