Kiểm điểm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Thứ Tư, 14/09/2016, 19:22 [GMT+7]
.
.

Chiều ngày 14-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình triển khai Chương trình hành động số 3766/CTr-UBND ngày 29-6-2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải thực sự quan tâm triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải thực sự quan tâm triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT thì trong Chương trình hành động số 3766/CTr-UBND, UBND tỉnh giao 37 sở, ban, ngành, tổ chức và 14 địa phương triển khai 63 nhiệm vụ năm 2016 và các năm tiếp theo. Tính đến ngày 13/9, có 17 cơ quan, tổ chức và địa phương chưa gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Trong số 63 nhiệm vụ giao các sở, ban, ngành, tổ chức và các địa phương có 10 nhiệm vụ đã triển khai xong như: Rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 xuống còn 2 ngày; triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh; Sửa đổi, ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng; rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đến thực hiện dự án đầu tư xây dựng không quá 49 ngày làm việc, gồm: Giấp phép xây dựng tối đa không quá 14 ngày; thẩm định thiết kế cơ sở tối đa không quá 12 ngày; thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở tối đa không quá 15 ngày; kiểm tra nghiệm thu cấp giấy chứng nhận an toàn công trình trước khi đưa công trình vào sử dụng tối đa không quá 8 ngày. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); tập trung đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch 2614/KH-UBND về việc Triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ và Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ninh năm 2016; mở hộp thư và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những ý kiến, câu hỏi của nhà đầu tư, doanh nghiệp; hỗ trợ quảng bá cho các doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đa dạng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về hỗ trợ doanh nghiệp... Cùng với đó, 46 nhiệm vụ đang được triển khai; 7 nhiệm vụ chưa có báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất một số kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực của ngành.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất một số kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực của ngành.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành đã tập trung đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp như: Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong cụm công nghiệp; xây dựng mô hình hỏi đáp thủ tục hành chính qua Tổng đài ở Trung tâm hành chính công; phát huy hiệu quả cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; mở chuyên mục hỏi đáp về DDCI trên cổng thông tin điện tử thành phần của IPA và các phương tiện truyền thông của tỉnh; đề xuất UBND tỉnh bố trí ngày tiếp doanh nghiệp trong tháng; nghiên cứu về việc thành lập quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp và quỹ hỗ trợ DNNVV một cách hiệu quả. Cách thức thông tin, truyền thông về cơ chế chính sách tới doanh nghiệp hiệu quả…

Đồng chí Tô Xuân Thao, Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh đề xuất áp dụng mô hình hỏi đáp thủ tục hành chính qua Tổng đài tại Trung tâm hành chính công.
Đồng chí Tô Xuân Thao, Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh đề xuất áp dụng mô hình hỏi đáp thủ tục hành chính qua Tổng đài tại Trung tâm hành chính công.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành cần phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp khởi nghiệp, DNNVV. Các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh cần phát huy vai trò, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các các thông tin, chính sách một cách hiệu quả. Các sở ngành trước khi triển khai chính sách, cơ chế cần tổ chức tham khảo ý kiến của doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò, thu hút đông đảo các thành viên…

Đồng chí Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề xuất một số ý kiến hỗ trợ doanh nghiệp.
Đồng chí Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề xuất một số ý kiến hỗ trợ doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP cũng như 19-2016/NQ-CP của các sở ngành, địa phương (dựa trên 8 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và 63 nhiệm vụ giao cho các sở ngành, địa phương). Qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư kinh doanh, tạo đà cho không khí kinh doanh của doanh nghiệp, người dân được khởi sắc.

Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê bình một sở ngành, địa phương chưa triển khai nghiêm túc nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải thực sự quan tâm triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, không được khoán trắng cho cấp phó và chuyên viên. Trong quá trình triển khai phải có sáng kiến cụ thể.

Liên quan đến Trung tâm hành chính công, đồng chí yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, sở ngành lựa chọn cán bộ làm việc ở Trung tâm phải đảm bảo tốt công việc, thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền; cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến hiệu quả. Trung tâm hành chính công tỉnh cần sớm nghiên cứu mô hình hỏi đáp thủ tục hành chính qua Tổng đài để đưa vào ứng dụng; giám sát đội ngũ cán bộ công chức trên cơ sở làm việc chính xác, nghiêm túc.

Về vấn đề đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cần tiếp tục đổi mới, chủ động, không chờ doanh nghiệp, nhà đầu tư đến mới giải quyết. Sở KH&ĐT, Cục thuế và các địa phương thực hiện vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ kinh tế HTX.

Với các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương cần quan tâm trả lời kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh kịp thời, chính xác; đăng tải các thông tin, chính sách, công khai minh bạch. Sở Tài chính và các cơ quan liên quan cần sớm nghiên cứu hoạt động Quỹ hỗ trợ DNNVV, HTX, doanh nghiệp khởi nghiệp. Liên quan đến việc tiếp cận đất đai, Sở Công thương, Sở Xây dựng cần quan tâm đến các cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp… Các cơ quan, sở ngành, địa phương cần phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Để chuẩn bị kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, đồng chí yêu cầu Sở KH&ĐT Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức trên tinh thần động viên các doanh nhân, doanh nghiệp đã tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.