Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tiếp tục tạo sự lan toả sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

Thứ Năm, 07/07/2016, 10:19 [GMT+7]
.
.

Ngày 15-5, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó khẳng định, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Cùng với cả nước, Đảng bộ Quảng Ninh cũng quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 với kết quả cao nhất.

Huyện uỷ Hải Hà khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Ảnh: Trần Trinh (Đài Hải Hà)
Huyện uỷ Hải Hà khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Ảnh: Trần Trinh (Đài Hải Hà)

Nền tảng vững từ Chỉ thị 03

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chính vì thế, trong 5 năm (2011-2016), cấp uỷ đảng và cả hệ thống chính trị đã tập trung quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị 03) ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, bài bản, đưa việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng; nhiệm vụ lâu dài, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết…

Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, khẳng định: Những kết quả thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên một cách rõ rệt. Điển hình như: Thực hiện nghiêm lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, dành mọi nguồn lực để thực hiện dứt điểm và hiệu quả nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có những việc mới, khó như: Đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện 3 đột phá chiến lược; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; di dời các nhà bè trên Vịnh Hạ Long... Đồng thời, giải quyết triệt để các vấn đề nổi cộm, dễ gây bức xúc trong nhân dân như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư dự án; ô nhiễm môi trường; việc cải cách thủ tục hành chính, sự minh bạch thông tin trong lãnh đạo, quản lý… Từ đó, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Kết quả qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ đảng, địa phương, đơn vị. Đặc biệt, đã gắn với việc tập trung các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) và làm cho niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và chính quyền được tăng lên rõ rệt. Thông qua các cuộc điều tra dư luận xã hội của tỉnh, tỷ lệ số người được hỏi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sau 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 từ 52% lên 67%; sau 3 năm thực hiện tăng lên 73,5%.

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016.   Ảnh: Quang Minh
Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016. Ảnh: Quang Minh

Động lực mới cho đổi mới

Trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03; thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân. Đây cũng là định hướng lớn mà Trung ương tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; là nội dung quan trọng, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo PGS, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Giúp việc Chỉ thị 03, Ban Tuyên giáo Trung ương, Chỉ thị 05-CT/TW có một số điểm mới so với Chỉ thị 03, nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn. Tại Chỉ thị 05-CT/TW, Bộ Chính trị xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Tường Huy, cho biết: Theo Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp uỷ các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ chỉ đạo. Do đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Đặc biệt, để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, những kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW rất cần được tham khảo, vận dụng… Triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW sẽ góp phần đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Hiện nay, dù chưa có kế hoạch cụ thể của Trung ương, nhưng các cấp uỷ Đảng của Quảng Ninh đã chủ động quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Cụ thể, ngày 10-6, tại TP Hạ Long, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đã đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh gắn việc triển khai Nghị quyết XII của Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngày 22-6, huyện Hải Hà cũng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và triển khai quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW. Ngày 29-6, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó có chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết XII của Đảng phải gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong mỗi cơ quan, đơn vị…

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.