Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long họp trực tuyến với 14 huyện, thị xã, thành phố về tăng cường điều hành NSNN tỉnh

Thứ Ba, 16/06/2015, 16:17 [GMT+7]
.
.

Sáng 16-6, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo tăng cường điều hành NSNN tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với 14 huyện, thị xã, thành phố. Cùng họp có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính của tỉnh 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 17.940 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm, tăng 4% cùng kỳ. Trong đó, thu XNK ước thực hiện 7.890 tỷ đồng, đạt 40% dự toán năm, bằng 83% cùng kỳ; thu nội địa ước thực hiện 10.050 tỷ đồng, đạt 60% dự toán năm, tăng 29% cùng kỳ.

Đáng chú ý là số thu nội địa 6 tháng đạt cao nhất so với số thu 6 tháng từ trước đến nay qua các năm. Về số thu XNK không đạt là do chỉ tiêu Nhà nước giao cho Cục Hải quan Quảng Ninh cao so với khả năng thực hiện; trong khi đó số thu từ xăng dầu và than xuất khẩu bị giảm mạnh, do từ đầu năm 2015 thuế ưu đãi đặc biệt mặt hàng xăng dầu nhập khẩu từ ASEAN giảm mạnh so với cùng kỳ đã ảnh hưởng tới số thu ngân sách và việc thực hiện thông báo số 49/VPCP ngày 12-2-2015 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo dừng xuất khẩu than cám từ năm 2015 nên số thu từ mặt hàng này giảm 74% so với cùng kỳ 2014...

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình tài chính của tỉnh 6 tháng đầu năm
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình tài chính của tỉnh 6 tháng đầu năm.

Đối với số thu của khối huyện, thị xã, thành phố, ước thực hiện 6 tháng năm 2015 đạt kết quả tương đối ổn định. 14/14 huyện, thị xã, thành phố đều đảm bảo thực hiện tiến độ thu theo dự toán được giao (đạt từ 50% dự toán trở lên). Một số địa phương đạt kết quả cao so với dự toán: Cô Tô 81%; Hoành Bồ 77%; Vân Đồn 75%, Hải Hà 72%; Ba Chẽ 72%; Móng Cái 63%; Bình Liêu 63%.

Về chi ngân sách, 6 tháng tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6.276 tỷ đồng, đạt 43% dự toán năm, bằng 121% cùng kỳ. Trong đó: Chi ngân sách tỉnh ước thực hiện 3.314 tỷ đồng, đạt 37% dự toán năm, bằng 150% so cùng kỳ. Chi thường xuyên ước thực hiện 3.232 tỷ đồng, đạt 41% dự toán năm, bằng 100% cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn XDCB trên địa bàn tỉnh đạt thấp, tính đến ngày 15-6-2015 tổng số kinh phí giải ngân vốn XDCB thuộc kế hoạch năm 2015 đạt 2.041 tỷ đồng, bằng 28% so với kế hoạch giao, trong đó, thanh toán khối lượng hoàn thành chỉ đạt 50% so với tổng kinh phí giải ngân.

Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Cục Trưởng Cục Thuế Quảng Ninh báo cáo cụ thể tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm
Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Cục Trưởng Cục Thuế Quảng Ninh báo cáo cụ thể tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm.

Tại cuộc họp lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích rõ nguyên nhân các khoản thu chưa đạt, thu nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn (gồm 34 dự án với tổng số nợ 662 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp 776 tỷ đồng) cũng như công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết những vướng mắc để đảm bảo chỉ tiêu thu-chi ngân sách năm 2015.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định việc các sắc thuế tăng đều, khoản thu từ các doanh nghiệp tăng lên cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả; các địa phương đã có những giải pháp thu tích cực. Về thu XNK, ngay từ đầu năm, nhận thấy đây là số thu khó thực hiện tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính điều chỉnh, tuy nhiên ngành Hải quan cần có giải pháp mạnh mẽ, cụ thể hơn, tập trung vào các loại sắc thuế còn có thể khai thác được như cửa khẩu, cảng biển. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí đề nghị các địa phương, các sở, ngành tăng cường các giải pháp thu và chống thất thu nợ đọng thuế; tăng thu nội địa để bù số thu XNK. Trong thời điểm hiện nay cần tăng phí bảo vệ môi trường để cân đối số thu nội địa; ngành Công thương cần rà soát các hộ tiêu thụ nhất là than, điện, gạch, ngói, xi măng để đảm bảo nộp thuế đầy đủ. Đối với thu phí và lệ phí các địa phương cần có sự chủ động. Liên quan đến việc điều hành ngân sách, các sở, ngành, địa phương cần đảm bảo cân đối ngân sách lành mạnh, chủ động, tích cực và cân nhắc khi đưa ra những đề xuất về chính sách làm phát sinh chi… Trong chi xây dựng cơ bản, các địa phương, các ngành cần bám sát tốc độ thu ngân sách để đảm bảo đáp ứng các công trình…

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đánh giá về tình hình tài chính của tỉnh 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thu chi ngân sách, đặc biệt đánh giá cao kết quả đạt được trong thu ngân sách nội địa. Số thu này thể hiện sự cố gắng, nỗ lực chung của doanh nghiệp, người dân, các cơ quan thuế, hải quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành đã vào cuộc tích cực, hiệu quả trong thu thuế nội địa góp phần bù cho số thu XNK đạt thấp. Do đó, kết quả thu ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 của tỉnh đạt tỷ lệ khá 55% dự toán và tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trên cơ sở các ý kiến của các sở, ngành, địa phương và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là ngành Thuế, Hải quan cần tập trung thực hiện một số giải pháp tích cực nhằm đảm bảo nhiệm vụ thu 6 tháng cuối năm.

Thứ nhất: ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn. Thứ hai: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính liên quan đến kê khai, nộp thuế nhằm tạp thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân; ngành Thuế tiếp tục thực hiện theo NQ 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 và năm 2016. Bên cạnh đó, với hợp đồng thuê đất, mặt nước, giá thuê đất, các cơ quan chức năng phải chủ động trong thực hiện các thủ tục này, rà soát để ký lại các hợp đồng thuê đất đã hết hạn nhằm tránh thất thu. Đồng thời tỉnh cũng ủy quyền các địa phương chủ động quyết định việc thuê đất, giá thuê đất trên địa bàn; Cục Thuế cần sớm cùng Công ty FPT giải quyết thu thuế tiền sử dụng đất.

Thứ ba: các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là thanh kiểm tra, không để các doanh nghiệp trốn thuế, nhất là với các dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh… Đối với 34 dự án nợ đọng tiền sử dụng đất, các ngành chức năng phải vào cuộc tháo gỡ cùng các chủ đầu tư dự án. Sở Tài chính cần rà soát, tham mưu đề xuất lại các phí dịch vụ trên địa bàn tỉnh; ngành Hải quan cần cung cấp thông tin cho ngành Công an để hỗ trợ, đôn đốc thu hồi nợ đọng lâu dài.

Thứ 4: các địa phương cần đẩy mạnh thu hồi tất cả các khoản thu, phấn đấu tăng thu nội địa bù thu XNK. 4 thành phố lớn cần chỉ đạo thường xuyên kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện. Thứ 5: Về thuế XNK, đồng chí chỉ đạo các ngành Hải quan, Công thương tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp thu thuế XNK xăng dầu để tỉnh làm việc với các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đối với, các thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án, giao VP UBND tỉnh cùng các sở ngành làm văn bản gửi các chủ đầu tư, bên cạnh đó, tỉnh cũng có chính sách ưu đãi để các doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị. Sở GTVT tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô góp phần tăng thu ngân sách từ nguồn nhập khẩu này. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục báo cáo với Bộ Tài chính điều chỉnh số thu XNK.

Đối với công tác chi ngân sách, đồng chí khẳng định, hiện nay áp lực chi của tỉnh là rất lớn, vì thế các sở, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo thu chi NS năm 2015; tỉnh cũng sẽ tổ chức họp bàn giải quyết công tác chi xây dựng cơ bản vào chiều ngày 18-6 tới đây.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tiết kiệm chi thường xuyên; không được sử dụng quá 50% phần dự phòng ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với công tác xây dựng dự toán năm 2016, phải chủ động, thực tế, khả thi, đảm bảo chi đầu tư phát triển. Văn phòng và các sở, ngành, địa phương cần tập trung phối hợp giải quyết các ý kiến chỉ đạo.

Thanh Hằng-Lê Hải

.
.
.
.
.
.
.
.