Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy làm việc với Tiên Yên

Thứ Năm, 04/09/2014, 07:35 [GMT+7]
.
.

Ngày 3- 9, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Tiên Yên về kết quả thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI).

Đồng chí Phạm Văn Ty, Bí thư Huyện ủy đã báo cáo với đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh uỷ; Quyết định 217 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Theo báo cáo, BTV Huyện uỷ Tiên Yên đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, theo đó đề ra các nhóm giải pháp để sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành 12 nhiệm vụ, và thực hiện hiệu quả 8 nhóm giải pháp đề ra sau kiểm điểm TW4 (khóa XI) gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03.

Trong quá trình tổ chức thực hiện đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều đổi thay; chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên. Việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào chiều sâu, tiếp tục được “đẩy mạnh”, lấy “làm theo” tấm gương của Bác là nhiệm vụ xuyên suốt theo tinh thần Chỉ thị 03. 

Đối với thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” và Quyết định 217 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội, khi thực hiện triển khai đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và thống nhất trong toàn Đảng bộ về tư tưởng chính trị, thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Quang Điệp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe một số báo cáo kết quả thực hiện tại các ban xây dựng Đảng, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong thực hiện kết quả sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chinh trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quan Điệp, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của BTV Huyện ủy Tiên Yên trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị BTV Huyện uỷ Tiên Yên cần bổ sung chi tiết và đánh giá cụ thể việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đã thực hiện trong thời gian qua, phải hoàn thiện bổ sung vào báo cáo trong thời gian sớm nhất để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với việc thực hiện quyết định 217 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội đồng chí yêu cầu cần có kế hoạch giao việc cụ thể cho các đoàn thể, mặt trận và phải có sự phê duyệt của BTV trước khi triển khai…

Xuân Thao (Đài Tiên Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.