Đổi mới công tác giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân

Thứ Hai, 17/02/2014, 06:14 [GMT+7]
.
.

Tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử; là biện pháp thiết thực tăng cường mối liên hệ, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Xác định nhiệm vụ quan trọng đó, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân và tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh tăng lên rất nhiều. Bình quân mỗi tháng là 61 đơn, có tháng cao điểm lên đến trên 100 đơn. Nhìn chung nội dung đơn tập trung nhiều ở lĩnh vực tranh chấp đất đai, đền bù GPMB (575 đơn, chiếm 67,9%), lĩnh vực tư pháp (65 đơn, chiếm 7,6%), lĩnh vực cơ chế, chính sách (206 đơn, chiếm 24,3%).

 Đồng chí Trần Xuân Cương, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với TX Quảng Yên
Một buổi khảo sát nắm tình hình giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri tại Quảng Yên của Thường trực HĐND tỉnh

Xác định công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC của công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan dân cử nên thời gian qua dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh, công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về lĩnh vực đơn thư đã được quan tâm, chú trọng, từng bước đổi mới và đạt những kết quả nhất định. Hầu hết các đơn thư đủ điều kiện thụ lý đều được Văn phòng tham mưu chuyển đơn. Các đơn thư sau khi đã chuyển đều được vào sổ theo dõi, cập nhật kịp thời kết quả giải quyết. Định kỳ hàng quý đều thực hiện rà soát, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Định kỳ 6 tháng, Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch, đề cương phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, giám sát tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, từ đó lựa chọn những vụ việc đơn thư phức tạp, tồn đọng, kéo dài để đề nghị UBND tỉnh báo cáo việc giải quyết hoặc chỉ đạo các địa phương, đơn vị thống nhất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc tại Hội nghị giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh cũng bố trí làm việc với UBND tỉnh và địa phương có nhiều đơn thư KNTC kéo dài để nghe báo cáo quá trình giải quyết các vụ việc đơn thư cụ thể, sau đó thống nhất việc giải quyết và giao UBND tỉnh rà soát lại, tổ chức đối thoại nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc dưới sự giám sát trực tiếp của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh vào cuộc, kịp thời nắm bắt thông tin và tổ chức làm việc với tổ chức và cá nhân liên quan đối với một số vụ việc đơn thư phức tạp, khiếu nại đông người và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân. Khi xét thấy việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền chưa đúng quy định của pháp luật, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát. Sau giám sát đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đảm bảo quyền lợi chính đáng của tổ chức và công dân. Điển hình, vụ việc ông Phạm Tiến Trình (nhận uỷ quyền của bà Phạm Thị Ruông), thôn Hạ 2, xã Tràng An, huyện Đông Triều, UBND huyện Đông Triều đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của bà Ngô Thị Việt không đúng chủ sử dụng đất, chấm dứt khiếu nại nhiều năm của ông Phạm Tiến Trình; UBND các địa phương (Quảng Yên, Hạ Long...) đã xem xét cấp GCNQSDĐ cho công dân có đơn khiếu nại, chấm dứt khiếu nại của ông Vũ Văn Tuyến (Minh Thành, Quảng Yên); bà Trịnh Thị Thanh (tổ 77B, khu 5B, Bạch Đằng, Hạ Long); bà Trần Thị Thu (tổ 51A, khu 4A, Cao Xanh, TP Hạ Long)... Một số công dân sau khi được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết thoả đáng theo kiến nghị của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã tự nguyện rút đơn.

Mặc dù vậy, thời gian qua hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật về KNTC; giám sát việc giải quyết KNTC tại địa phương của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh chưa nhiều. Nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu xử lý đơn thư KNTC của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh, đặc biệt tăng cường giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, từ năm 2014 Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân gửi đến cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh. Theo đó, bộ máy tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh về lĩnh vực đơn thư gồm cả các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh. Trong đó các Ban HĐND tỉnh tham mưu giám sát việc giải quyết KNTC theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh. Văn phòng thực hiện nhiệm vụ chính là đầu mối tiếp nhận; xử lý, chuyển đơn; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; định kỳ tổng hợp báo cáo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Quy trình xử lý đơn thư cũng quy định cụ thể quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư đến như thế nào; tham mưu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền như thế nào... Đáng chú ý, quy trình xử lý đơn thư đã quy định rõ trách nhiệm các Ban HĐND tỉnh trong việc nghiên cứu, thực hiện giám sát việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền khi xét thấy cần thiết đối với những vụ việc đơn thư có yếu tố phức tạp do Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến nhằm tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với vụ việc đơn thư cụ thể, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân.

Đối với các vụ việc đã được nhiều cấp giải quyết nhưng công dân chưa đồng thuận vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan để làm rõ nội dung đơn thư của công dân và thống nhất hướng giải quyết. Đối với các vụ việc đơn thư đã được các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo, đảm bảo đúng quy định, UBND tỉnh gửi thông báo đến tổ chức, công dân chấm dứt việc giải quyết. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh kiên quyết không xem xét đối với những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, tránh việc lợi dụng khiếu kiện.

Có thể nói, quy trình xử lý đơn thư được ban hành và triển khai thực hiện là nét mới trong hoạt động của cơ quan dân cử tỉnh nhằm nâng cao chất lượng trong xử lý đơn thư, tăng cường chức năng giám sát việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo các đơn thư được giải quyết đúng quy định của pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân, là biện pháp thiết thực tăng cường mối liên hệ, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, đồng thời tránh việc lợi dụng khiếu kiện dai dẳng đối với những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương.

Nguyễn Ngân (VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.