Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Thứ Sáu, 03/01/2014, 07:06 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp để việc học và làm theo gương Bác đạt hiệu quả thiết thực. Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc học và làm theo gương Bác, trong đó tập trung vào chủ đề của năm 2014 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ trao hoa và Bằng khen của Tỉnh uỷ cho các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ trao hoa và Bằng khen của Tỉnh uỷ cho các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhìn lại 2 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở cơ sở. Điển hình là TP Cẩm Phả đã tổ chức tốt cuộc thi viết về “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác” thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân với trên 7.000 bài dự thi; duy trì tốt việc ghi “Nhật ký làm theo lời Bác” và trao trên 300 cuốn “Sổ tay làm theo gương Bác” cho cán bộ, đảng viên. TP Uông Bí đã đưa tiêu chí chấm điểm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên… UBND tỉnh đã khen thưởng cho 19 tập thể, 37 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 2 năm qua. Từ những kết quả của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã định hướng để các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến gắn với phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự lan toả, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành khẩu hiệu hành động “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đoàn kết thống nhất - Năng động sáng tạo - Dân chủ kỷ cương - Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh”. Khẩu hiệu này đã được các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền, phổ biến và cụ thể hoá. Sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 24-12-2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Kế hoạch số 77-KH/TU về thực hiện chuyên đề học tập và làm theo gương Bác Hồ trong năm 2014. Theo đó, chuyên đề trong năm nay là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong năm 2013 để triển khai thực hiện tốt việc học và làm theo gương Bác theo chủ đề của toàn khoá là: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Triển khai chuyên đề năm 2014, các cấp uỷ cần thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc học và làm theo gương Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân điển hình những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác.

Về nội dung học tập và liên hệ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo: Cần quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Trong đó chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm trong công việc; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chống quan liêu, tham lam, lười biếng, kéo bè kéo cánh... Các chi bộ, cơ quan cần thảo luận để xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện chuyên đề trên; phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). Từng cán bộ, đảng viên cần liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của mình để đăng ký làm theo một cách thiết thực nhất.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.