BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2014

Thứ Sáu, 17/01/2014, 12:04 [GMT+7]
.
.

Sáng 17-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2013, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể được chú trọng. Các cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) và chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sửa đổi lề lối làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, khối doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị hành chính ngày càng đi và nền nếp. Các quy định về hội nghị người lao động, hội nghị CB,CC, ký thỏa ước lao động tập thể được triển khai sâu rộng…

Báo cáo cũng nêu một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền về QCDC ở một số nơi chưa được hiệu quả; hoạt động kiểm tra, giám sát của một số ngành, cơ quan, đoàn thể chưa nghiêm túc…

Các đại biểu tại hội nghị cũng tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, tập trung tuyên truyền một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở; triển khai thực hiện Hiến pháp, quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Đồng chí nhấn mạnh, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Kết luận số 64-KL/TW của BCH T.Ư Đảng (khóa XI), Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 5-12-2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Công tác tiếp nhận, đối thoại và giải quyết các sự việc khiếu kiện, nhất là khiếu kiện đông người phải được các cấp, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả từ cơ sở và giải quyết dứt điểm; tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời biểu dương và phê bình những cơ sở làm tốt và chưa tốt trong thực hiện QCDC.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.