Thảo luận tại tổ về Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Luật Hải quan (sửa đổi)

Thứ Ba, 05/11/2013, 09:41 [GMT+7]
.
.

Chiều ngày 4-11, tại cuộc thảo luận tổ, Đại biểu Vũ Chí Thực, Đỗ Thị Hoàng và Phạm Bình Minh của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia một số ý kiến bổ sung vào Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và luật Hải quan (sửa đổi).

Đại biểu Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.
Đại biểu Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.

Đối với Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, các đại biểu đều băn khoăn, lo lắng trước nguồn vốn đầu tư cho tuyến đường. Nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ thì có hạn và đã có nhiều mục chi như: xây dựng Nông thôn mới…

Các giai đoạn đầu tư xây dựng tuyến đường phải dựa vào sự phân bổ nguồn vốn cụ thể, đề nghị tập trung định lượng làm rõ nguồn vốn đầu tư từng giai đoạn, lộ trình giải ngân nguồn vốn.

Đại biểu Đỗ Thị Hoàng cho rằng quy hoạch trên bản đồ tuyến đường Hồ Chí Minh có nhiều gấp khúc, khúc ngoặt so với tuyến đường Quốc lộ số 1. Đề nghị quy hoạch tuyến đường cần cắt cua, giảm bớt những khúc ngoặt đảm bảo thuận lợi cho giao thông. Trong bối cảnh khó khăn về nguồn vốn hiện nay, đề nghị UBTV Quốc hội nghiên cứu xem xét nên dừng lại để bảo dưỡng, duy tu tuyến đường, đáp ứng cho mục tiêu phát triển kinh tế, giao thông. Về kế hoạch dài hạn, tuyến đường Hồ Chí Minh mới cần đầu tư lớn hơn.

Về Luật Hải quan (sửa đổi), các đại biểu đánh giá cao những thủ tục hải quan nhanh gọn, điện tử hóa, áp dụng phần mềm trong quản lý và kiểm soát, thống nhất các quy định thủ tục hải quan trong khối ASEAN, phù hợp với luật pháp quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó các đại biểu cũng góp ý với phần giải thích từ ngữ: cần viết gọn lại, giải thích rõ ràng về khái niệm hàng hóa thông quan. Về địa bàn hoạt động Hải quan cần chia theo khu vực bao gồm: khu vực hải quan, khu vực lưu giữ hàng hóa; khu vực quản lý, giám sát của hải quan. Đặc biệt quy định về địa bàn kiểm tra hàng hóa của hải quan: hoạt động trên vùng biển, và vùng lãnh thổ. Với khái niệm “vùng biển” như trong dự thảo là quá rộng, cần quy định rõ: vùng nội thủy, vùng lãnh hải và tiếp giáp lãnh hải theo Luật Biển Việt Nam. Nội dung Điều 91 và 92 quy định các biện pháp truy đuổi buôn lậu, kiểm soát trong vùng nội thủy, vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải của Việt Nam, còn ra vùng biển Quốc tế cần theo luật pháp quốc tế. Về thời gian thực hiện nhiệm vụ hải quan phải xử lý hàng hóa tồn đọng, hoạt động điều tra, khám xét và phải phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh các thủ tục hải quan hiện đại, cũng cần quan tâm tới các thủ tục khác có tính đặc thù ở địa phương như cho phép xuất nhập khẩu kho ngoại quan, cần bổ sung các thông lệ mua bán, xuất nhập khẩu tuyến biên giới.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

.
.
.
.
.
.
.
.