Đảng bộ TP Hạ Long: Giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm

Thứ Năm, 01/08/2013, 05:17 [GMT+7]
.
.

Theo lãnh đạo Thành uỷ Hạ Long, các tổ chức cơ sở đảng của thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), nhất là thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra giải pháp hữu hiệu khắc phục những hạn chế.

Trong quá trình kiểm điểm, BTV Thành uỷ đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Biểu hiện đó là tình trạng ngại đấu tranh, không mạnh dạn tự phê bình và phê bình, mắc các vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai và dự án, chậm giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân… Nhưng tập trung nhiều là ở lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài chính, kinh tế. Bên cạnh đó, một số tổ chức cơ sở đảng còn biểu hiện mất đoàn kết nội bộ trong cấp uỷ. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa mang tính chiến lược, còn tình trạng chắp vá, dẫn đến hụt hẫng khi đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ. Việc đánh giá, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ có một số trường hợp chưa phù hợp với vị trí đảm nhiệm phải điều động bố trí lại. Vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm cá nhân của một số Uỷ viên BTV Thành uỷ có lúc chưa được phát huy đúng mức; việc chỉ đạo thực hiện trên một số lĩnh vực còn hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) tại Đảng bộ TP Hạ Long.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) tại Đảng bộ TP Hạ Long.

Ngay sau đợt kiểm điểm, Thành uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung vào những vấn đề bức xúc, cần phải làm ngay. Nhất là đối với công tác giáo dục và đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. BTV Thành uỷ chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở đẩy mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng  gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Thành uỷ tham mưu xây dựng chỉ thị của BTV về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thành uỷ đã tiến hành rà soát, sắp xếp, điều chuyển 6 chi bộ trực thuộc có ít đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố và các đơn vị ngành dọc của thành phố để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên (hiện vẫn đang tiếp tục rà soát để sắp xếp lại cho phù hợp và hiệu quả). Tổ chức  giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII trong 2,5 năm qua. Thực hiện 5 cuộc thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc của CBCC; kịp thời phát hiện những dấu hiệu sai phạm để xử lý. Tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho cấp uỷ cơ sở trực thuộc, 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư các chi bộ trực thuộc, 5 buổi thảo luận về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng tại các chi bộ khu phố có đông đảng viên...

Trong công tác tổ chức cán bộ, Thành uỷ chỉ đạo rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của cấp uỷ cơ sở, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CBCC, trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí lại một số chức danh, vị trí công tác của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, phường phù hợp. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tập thể cơ quan, đơn vị. Một số yếu kém, hạn chế trước đây trong công tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực: ANTT, quản lý đất đai, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường… dần được khắc phục, củng cố thêm lòng tin của nhân dân.

BTV Thành uỷ Hạ Long tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao tinh thần thái độ, tác phong làm việc, tập trung giải quyết  những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, đề án như: Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn ngoài 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Đề án ứng dụng công nghệ GIS 3D xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật; xây dựng phương án quy hoạch, xây dựng bãi rác, khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang mới của thành phố. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, thông tin việc xử lý những ý kiến gợi ý, góp ý của các tổ chức và cá nhân...

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.