Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI)

"Nhiều vấn đề bức xúc, yếu kém được giải quyết, khắc phục"

Thứ Tư, 17/07/2013, 05:39 [GMT+7]
.
.

(Đồng chí Lê Xuân Tặng, Bí thư Thị uỷ Quảng Yên, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ TX Quảng Yên đã thu được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Qua tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tình hình chính trị, tư tưởng trong nội bộ Đảng và nhân dân có những chuyển biến tích cực, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được đưa ra giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Đồng chí có đánh giá gì sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) của Đảng bộ thị xã?

+ Ngay sau hội nghị kiểm điểm, BTV Thị uỷ đã yêu cầu các đồng chí uỷ viên BTV tiếp thu ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn thiện bản kiểm điểm cá nhân; báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV với BCH để xin ý kiến; phản hồi ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Thị uỷ; hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm báo cáo BTV Tỉnh uỷ. Trong và sau khi thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các đơn vị tập trung làm rõ những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân của những khuyết điểm; không né tránh và đề xuất được các giải pháp khả thi khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể đã quyết định đình chỉ triển khai 1 dự án cấp đất nuôi trồng thuỷ sản và xử lý xong những khuyết điểm trong quản lý HTX Nông nghiệp Tiền An II; cơ bản giải quyết những hạn chế, tồn tại trong quản lý nhà nước về đất đai tại xã Hiệp Hoà, xã Sông Khoai và phường Minh Thành; làm rõ trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã Liên Vị đối với HTX nông nghiệp ở địa phương; làm rõ những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện quản lý nhà nước về đất đai và quản lý cấp phép xây dựng của Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường. Sau kiểm điểm, Thị uỷ đã kỷ luật cảnh cáo đối với 2 đảng uỷ viên thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý HTX Nông nghiệp Tiền An II...

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) trên địa bàn thị xã, nhiều vấn đề bức xúc cũng như yếu kém của tổ chức đảng, đảng viên được khắc phục rõ rệt. Một số vấn đề khó, cần có lộ trình cũng như thời gian phù hợp đang được thị xã tích cực triển khai và cũng đã đạt được những tiến bộ bước đầu. Sự gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới.

- Đạt được những kết quả tích cực này, trước hết là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của BTV Thị uỷ sâu sát, cụ thể, khoa học, thưa đồng chí?

+ Đúng vậy. Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), BTV Thị uỷ đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của T.Ư và của Tỉnh uỷ. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 38 (ngày 16-4-2012) về thực hiện Nghị quyết, các quyết định thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc cho bộ phận thường trực. Cùng với đó, phân công các đồng chí uỷ viên BCH, BTV Thị uỷ chỉ đạo việc kiểm điểm tại cơ sở; phân công và tập huấn cho các tổ giúp việc theo dõi việc kiểm điểm tại cơ sở. BTV đã chỉ đạo UBKT Thị uỷ gợi ý một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị kiểm điểm sâu về một số nội dung trọng tâm trong hoạt động. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết được tiến hành thận trọng, nghiêm túc, phát huy trí tuệ của tập thể, cá nhân.

Chuẩn bị cho việc kiểm điểm ở các cấp uỷ, BTV Thị uỷ đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Thị uỷ thông qua hai hình thức: Gửi phiếu xin ý kiến các tập thể và cá nhân; tổ chức hội nghị xin ý kiến đóng góp trực tiếp của các cá nhân là uỷ viên BCH Đảng bộ thị xã, Thường trực HĐND thị xã và trưởng, phó các ban HĐND thị xã, Thường trực UBND thị xã và trưởng các phòng, ban đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã. Kết quả đã có 133 ý kiến (trong đó có 10 ý kiến của các cơ quan cấp tỉnh, 94 ý kiến của tập thể cấp thị xã và cơ sở, 29 ý kiến của cá nhân) tham gia góp ý cho tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Thị uỷ. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân với tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Thị uỷ, Bộ phận Thường trực của Thị uỷ đã chỉ đạo tổ giúp việc tổng hợp trung thực, khách quan các ý kiến góp ý với tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV để xây dựng báo cáo kiểm điểm và giải trình những vấn đề được góp ý liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân. Đáng chú ý là, báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV Thị uỷ được chuẩn bị chu đáo, bám sát 3 nội dung trọng tâm của Nghị quyết T.Ư 4. Đồng thời, BTV Thị uỷ xác định rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế; giải trình làm rõ những ý kiến góp ý; đề ra các giải pháp khả thi, có lộ trình cụ thể khắc phục những khuyết điểm, tồn tại trong thời gian tới.

- Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết, thời gian tới Đảng bộ thị xã sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì?

+ Thời gian tới, BTV Thị uỷ sẽ tập trung thực hiện tốt lộ trình khắc phục thiếu sót, khuyết điểm gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thông qua việc xây dựng chương trình hành động để ngăn chặn suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện các chuyên đề công tác của MTTQ và các đoàn thể. Năm 2013 Đảng bộ thị xã phấn đấu có trên 78% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có tổ chức, cơ sở đảng bị xếp loại yếu kém.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Phạm Hoạch

.
.
.
.
.
.
.
.