Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

Lãnh đạo cơ sở thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng

Thứ Tư, 05/06/2013, 05:12 [GMT+7]
.
.

Một năm qua, cùng với việc nghiêm túc kiểm điểm, xây dựng kế hoạch và tiến hành khắc phục sửa chữa khuyết điểm, Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (trước đây là Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh) có trên 5.200 đảng viên sinh hoạt ở 76 cơ sở đảng (50 đảng bộ, 26 chi bộ cơ sở). Các cơ sở của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng uỷ khối) khá đa dạng về loại hình: Có tổ chức nằm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, có tổ chức nằm trong doanh nghiệp và đơn vị kinh tế nhà nước, doanh nghiệp cổ phần. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên ở các cơ quan hành chính của tỉnh có vai trò rất quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

Thảo luận giải pháp thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) ở Đảng bộ Sở KHCN.
Thảo luận giải pháp thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) ở Đảng bộ Sở KHCN.

Do có vị trí, vai trò quan trọng như vậy nên BTV Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 từ khâu quán triệt, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị, kiểm điểm và đề ra, thực hiện các giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng. Cụ thể, ngay khi BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo, BTV Đảng uỷ khối đã ban hành kế hoạch triển khai; tổ chức hội nghị quán triệt với thành phần rộng nhất từ trước đến nay (đến bí thư các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở). Ngay sau đó, 100% cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai; hầu hết các cấp uỷ cơ sở đã quán triệt Nghị quyết đến cả đội ngũ quần chúng. Ở nhiều cơ sở có đông đảng viên, để tránh ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, cấp uỷ cơ sở quyết định mở nhiều lớp nghiên cứu theo từng cụm (các đảng bộ: Viễn Thông, Ngân hàng, Cục Hải quan, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính…). Sau một tháng triển khai, 100% cơ sở đều hoàn thành việc quán triệt, có trên 95% đảng viên, trên 85% quần chúng tham gia học tập.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, BTV Đảng uỷ khối đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để từ đó đề ra được biện pháp khắc phục. Tinh thần nghiêm túc của BTV Đảng uỷ chính là tấm gương để cấp uỷ các cơ sở noi theo trong quá trình tự phê bình và phê bình. Ngay sau hội nghị kiểm điểm, BTV Đảng uỷ khối đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, thống nhất phương pháp chỉ đạo kiểm điểm cấp cơ sở, ban hành Hướng dẫn quy trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các cấp uỷ viên cơ sở. BTV Đảng uỷ khối phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ tham mưu với BTV Tỉnh uỷ ban hành công văn hướng dẫn việc kiểm điểm ở những cơ quan, đơn vị nơi có tổ chức cơ sở trực thuộc Đảng uỷ khối, phân công các đồng chí uỷ viên BTV Tỉnh uỷ trực tiếp phụ trách các tổ công tác, chỉ đạo kết hợp kiểm điểm lãnh đạo với kiểm điểm cấp uỷ tại 60 tổ chức cơ sở đảng trong các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. BTV Đảng uỷ khối thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí uỷ viên BTV Đảng uỷ phụ trách chỉ đạo kiểm điểm tại 16 chi, đảng bộ cơ sở còn lại.

Đến đầu năm 2013, tất cả các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ khối đã hoàn thành tự phê bình và phê bình theo  tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, trong đó 4 đảng uỷ cơ sở tiến hành kiểm điểm BTV và 18 đồng chí uỷ viên BTV, 46 đảng uỷ cơ sở tiến hành kiểm điểm tập thể đảng uỷ và 316 đồng chí đảng uỷ viên, 26 chi uỷ cơ sở tiến hành kiểm điểm tập thể chi uỷ và 70 đồng chí chi uỷ viên, 12 đồng chí cấp uỷ viên các cấp đã kiểm điểm theo các nội dung gợi ý của BTV Tỉnh uỷ.

Theo đánh giá của BTV Đảng uỷ khối và cấp uỷ những nơi mà chúng tôi đến tìm hiểu, quá trình kiểm điểm, cấp uỷ các cơ sở đã làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể là một số cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt và quản lý tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa kịp thời. Đặc biệt, có cấp uỷ, tổ chức đảng thiếu đoàn kết thống nhất; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống như vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật và nội quy cơ quan, làm việc cầm chừng, chất lượng và hiệu quả công việc thấp. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chưa triệt để, còn có biểu hiện hữu khuynh, đơn giản trong kiểm tra, giám sát… Các cấp uỷ đều xác định nguyên nhân chủ yếu trước hết thuộc về công tác lãnh đạo của cấp uỷ, những yếu kém trong rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên… Từ đó, cấp uỷ các cơ sở và các chi bộ, từng cán bộ đảng viên đều đề ra và thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế và kế hoạch thực hiện những giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng.

Đỗ Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.