Chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (Khoá XI)

Chuyển biến bước đầu ở Hoành Bồ

Thứ Sáu, 24/05/2013, 07:50 [GMT+7]
.
.

Sau kiểm điểm Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), cấp uỷ huyện Hoành Bồ đã xử lý kỷ luật 8 cán bộ, đảng viên (cảnh cáo: 3, khiển khách: 5) liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý tài nguyên than và quản lý, bảo vệ rừng.

Kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), BTV Huyện uỷ Hoành Bồ đã căn cứ vào các vấn đề cấp bách mà T.Ư chỉ ra, gợi ý kiểm điểm của tỉnh và ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để tự phê bình; từ đó đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

BTV Huyện uỷ Hoành Bồ kiểm điểm việc thực hiện những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).
BTV Huyện uỷ Hoành Bồ kiểm điểm việc thực hiện những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).

Đồng chí Phạm Nho, Bí thư Huyện uỷ Hoành Bồ cho biết: Với tinh thần thẳng thắn, khi kiểm điểm, BTV Huyện uỷ chỉ ra 6 hạn chế, khuyết điểm gồm: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt còn hạn chế, công tác tự phê bình và phê bình chưa cao. Việc kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa kịp thời phát hiện biểu hiện suy thoái, cá biệt còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, vi phạm đạo đức. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ của một số cơ sở có lúc chưa sát và chưa đảm bảo quy trình; chưa làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Trình độ, năng lực cán bộ một số cơ sở còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền có mặt còn hạn chế, có việc chưa cương quyết xử lý nên để xảy ra khai thác than trái phép, khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự; chậm triển khai một số nội dung chỉ đạo của tỉnh. Vai trò tiền phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa được phát huy tốt, đảng viên ít đóng góp ý kiến, tự phê bình và phê bình ở một số cấp uỷ, chi bộ chưa cao.

Theo BTV Huyện uỷ thì hạn chế này do cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, nhưng chủ quan là chính. Qua kiểm điểm, BTV Huyện uỷ đề ra 4 nhóm giải pháp lâu dài và 12 nhiệm vụ trước mắt cần tổ chức thực hiện ngay. Cùng với đó, BTV Huyện uỷ đã chỉ đạo UBKT Huyện uỷ và các cơ quan chức năng thẩm tra làm rõ một số việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng tại Công ty THHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ và Đảng bộ xã Kỳ Thượng; việc khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép tại Đảng bộ xã Tân Dân và Đảng bộ xã Hoà Bình.

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, sau kiểm điểm, BTV Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch khắc phục với 12 nhiệm vụ trước mắt, 4 nhóm giải pháp lâu dài, gồm: Tăng cường, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển KT-XH và các nhiệm vụ trọng tâm.

Với tinh thần cấp bách của Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), BTV Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Sau nửa năm thực hiện, những kết quả bước đầu mà BTV Huyện uỷ đạt được đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Cụ thể, trong công tác chính trị tư tưởng, BTV Huyện uỷ đã chỉ đạo đổi mới việc tuyên truyền giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác với các nội dung thiết thực; biểu dương những điển hình trong học và làm theo Bác; đã và đang chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ, trong đó chú trọng chất lượng ban hành nghị quyết, việc tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết. Trong công tác cán bộ, đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới, rà soát và bổ sung các quy chế về công tác cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo các chức danh, quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu. BTV Huyện uỷ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, BTV Huyện uỷ đã gợi ý kiểm điểm với 9 tập thể, 13 cá nhân là cấp uỷ viên, cán bộ diện BTV Huyện uỷ quản lý.

Đỗ Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.