.

Giao ban Ban Cán sự Đảng – Thường trực UBND tỉnh

Cập nhật lúc 19:13, Thứ Sáu, 05/04/2013 (GMT+7)

Ngày 5-4, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng chủ trì buổi giao ban Ban Cán sự Đảng – Thường trực UBND tỉnh thường kỳ hàng tuần để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác điều hành của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng chủ trì buổi giao ban.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng chủ trì buổi giao ban.

Tại buổi giao ban, Ban Cán sự Đảng – Thường trực UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về Đề án đổi mới quản lý hoạt động vận tải khách du lịch trên Vịnh Hạ Long và Đề án tăng cường quản lý và tổ chức đấu thầu thu phí, khai thác dịch vụ một cách hiệu quả trên Vịnh Hạ Long, giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tham gia ý kiến về các đề án, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng – Thường trực UBND tỉnh đều khẳng định: việc đổi mới quản lý hoạt động vận tải khách du lịch trên Vịnh Hạ Long và đổi mới công tác quản lý, đấu thầu thu phí và khai thác dịch vụ trên Vịnh Hạ Long là rất cần thiết, nhằm khai thác có hiệu quả, bền vững tiềm năng, thế mạnh của Vịnh Hạ Long; đồng thời đề xuất nhiều ý kiến bổ sung cho đề án.

Đối với nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: mục tiêu của việc xây dựng đề án nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ, thu hút khách đến với Vịnh Hạ Long. Do đó, đồng chí yêu cầu các ngành liên quan phải tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án đổi mới quản lý hoạt động vận tải khách du lịch trên Vịnh Hạ Long trên cơ sở cập nhật những chỉ đạo chung của tỉnh và nội dung trong Quyết định 716/2011/QĐ-UBND; hoàn thiện phương án đấu thầu thu phí và khai thác dịch vụ trên Vịnh Hạ Long trong thời gian sớm nhất, báo cáo UBND tỉnh.

Lan Hương

,
.
.
.
.
.