Đảng bộ TP Móng Cái: Sau kiểm điểm sẽ ban hành nghị quyết về chống suy thoái

Thứ Ba, 05/03/2013, 04:43 [GMT+7]
.
.

Đồng chí Đoàn Phương Thảo, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Móng Cái cho biết, các cấp uỷ của TP Móng Cái đều đã hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). Sau kiểm điểm, BTV Thành uỷ sẽ ra nghị quyết chuyên đề về chống suy thoái.

Trao đổi với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Móng Cái được biết, BTV Thành uỷ Móng Cái đã nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở triển khai kiểm điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). BTV Thành uỷ đã chuẩn bị kỹ và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ. Được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, trong bốn ngày làm việc, BTV Thành uỷ Móng Cái đã nghiêm túc kiểm điểm theo ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng mà Trung ương đã chỉ ra. Cụ thể, khi kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV Thành uỷ, tất cả 14 đồng chí Uỷ viên BTV đều phát biểu ý kiến, nhiều đồng chí phát biểu lần hai, lần ba (tổng số có 29 lượt ý kiến phát biểu). Với các cá nhân cũng vậy, đặc biệt là các đồng chí trong Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND, các đại biểu đều thẳng thắn góp ý phê bình để mong đồng chí của mình nhận thức đầy đủ những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra được giải pháp khắc phục.

Ban Thường vụ Thành uỷ Móng Cái thảo luận, thống nhất công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).
Ban Thường vụ Thành uỷ Móng Cái thảo luận, thống nhất công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).

Đáng chú ý là trong quá trình kiểm điểm, BTV Thành uỷ Móng Cái đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống. Các ý kiến cho rằng, biểu hiện của suy thoái thì “muôn hình vạn trạng”. Đó là tình trạng ngại đấu tranh, không mạnh dạn tự phê bình và phê bình, mắc các vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai và dự án, chậm giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân… Nhưng tập trung nhiều biểu hiện suy thoái nhất vẫn là ở lĩnh vực và các cán bộ làm công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính, kinh tế. BTV Thành uỷ cũng đã làm rõ trách nhiệm của tập thể và các cá nhân trong việc để xảy ra các sai phạm ở dự án xây dựng nhà máy Volfram, thi công đê Hải Long, sai phạm trong quản lý đất đai ở phường Hải Hoà…

Nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết của Trung ương và sự chỉ đạo của tỉnh, BTV Thành uỷ Móng Cái đã chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đáng chú ý là BTV Thành uỷ quyết tâm ban hành nghị quyết chuyên đề về chống suy thoái. Đồng chí Đoàn Phương Thảo cho biết thêm: Thực hiện chỉ đạo của BTV Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đang xây dựng dự thảo nghị quyết này, phấn đấu xong trong quý I năm 2013. Quá trình tham mưu, chúng tôi chú trọng tìm ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống để chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng. Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng xác định cần tham mưu để BTV Thành uỷ lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, vì công tác này thời gian qua tuy đã được triển khai nhưng chưa thật sự sâu rộng nên hiệu quả chưa cao. Trong đó, chúng tôi sẽ biên soạn từ lịch sử Đảng bộ, lịch sử LLVT thành phố ra một loại tài liệu để giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh từ THCS trở lên. Hiện nay chúng tôi đang xây dựng Đề án về vấn đề này để trình BTV Thành uỷ.

Cùng với các giải pháp về tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, BTV Thành uỷ Móng Cái cũng đề ra các giải pháp trong công tác cán bộ và trong việc xác định rõ thẩm quyền của người đứng đầu với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo. Để khắc phục tình trạng quy hoạch cán bộ không khoa học dẫn đến luân chuyển quá nhanh và dàn trải, BTV Thành uỷ xác định cần làm thật tốt công tác quy hoạch để cơ cấu lại đội ngũ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và rèn luyện cán bộ để đội ngũ cán bộ của thành phố đáp ứng tốt yêu cầu, phục vụ tốt nhân dân. BTV Thành uỷ Móng Cái cũng đặt lên vị trí quan trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 101/QĐ-TW (ngày 7-6-2012) của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Sau khi kiểm điểm ở cấp mình, BTV Thành uỷ Móng Cái đã thành lập 11 đoàn công tác do các đồng chí Uỷ viên BTV Thành uỷ làm Trưởng đoàn đến các cơ sở chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, đến nay, các tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo và gần 2.900 đảng viên thuộc 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành uỷ đều đã kiểm điểm xong. Không khí kiểm điểm nhìn chung nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ. Qua kiểm điểm đã chỉ ra được hạn chế và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm. Tới đây, BTV Thành uỷ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.