.

“Rà soát tổ chức bộ máy và biên chế gọn nhẹ, tinh thông để thực hiện tốt nhất yêu cầu công việc”

Cập nhật lúc 13:32, Thứ Sáu, 22/03/2013 (GMT+7)

Ngày 22- 3, tại cuộc họp bàn rà soát tổ chức bộ máy và biên chế các sở, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo việc rà soát tổ chức bộ máy và biên chế gọn nhẹ, tinh thông để thực hiện tốt nhất yêu cầu công việc”.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được thành lập theo Nghị định 13/2008 của Chính phủ và một số cơ quan khác được thành lập theo quy định khác của Trung ương, đặc thù của địa phương được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tổng số phòng, ban hoặc chi cục thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh là 192; thuộc các sở, ban, ngành của UBND tỉnh là 99. Toàn tỉnh có 14 huyện, thị xã, thành phố với 35 phòng chuyên môn và 98 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tính trong 2 năm (2011- 2012) tỉnh đã thành lập mới 41đơn vị và quyết định chấm dứt hoạt động của 1 đơn vị, sắp xếp lại bộ máy một số đơn vị. Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh giao cho các sở, ngành và UBND cấp huyện, xã đến thời điểm 31- 12- 2012 là 34.487 biên chế. Như vậy, tổng biên chế công chức, viên chức theo nhu cầu bố trí sau khi rà soát là 33.110 biên chế, so với biên chế giao chính thức năm 2012 tăng 2.922 biên chế, so với biên chế năm 2013 được HĐND tỉnh thông qua tăng 1.085 biên chế.

Theo đánh giá của các sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp việc thực hiện tổ chức bộ máy các cơ quan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được kiện toàn, sắp xếp theo đúng quy định của Nhà nước, việc quản lý nhà nước về biên chế đảm bảo theo đúng quy định của trung ương và phân cấp của tỉnh. Đặc biệt, công tác tuyển dụng số lượng biên chế đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc ngày càng cao của tỉnh. Cũng theo đề nghị của các sở, ngành, địa phương năm 2013 tỉnh cho phép được thành lập thêm 4 phòng pháp chế thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thông tin truyền thông, Văn hóa thể thao và du lịch và một số phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, số lượng các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã có sự tinh gọn hơn, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ mỗi cơ quan được điều chỉnh hợp lý, phân định rõ hơn và đi vào hoạt động ổn định. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức được đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng. Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế, bất cập, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, mô hình tổ chức bộ máy trực thuộc của một số sở, ngành chưa thống nhất, nhiều đầu mối, hiệu quả làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được cao.

Để khắc phục những hạn chế này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải tiếp tục rà soát lại bộ máy, thống nhất lại chức năng nhiệm vụ, làm sao đảm bảo hiệu quả về công tác chuyên môn, trách nhiệm, chế độ đãi ngộ để có bộ máy gọn nhẹ, tinh thông, đảm bảo yêu cầu công việc. Trước mắt các ngành, địa phương tập trung rà soát hoạt động các trung tâm của các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các trung tâm thuộc các huyện, thị xã, thành phố, tính toán cụ thể hiệu quả hoạt động của từng trung tâm để giao chỉ tiêu biên chế, hướng xã hội hóa phù hợp. UBND tỉnh đồng ý với đề nghị thành lập thêm một số phương chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, địa phương tuy nhiên đơn vị sẽ phải tự trang trải cho biên chế mới này. UBND tỉnh sẽ thành lập Ban rà soát tổ chức bộ máy và biên chế các sở, ngành do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và các địa phương cũng cần sớm có sự rà soát tổ chức, bộ máy tại địa phương mình.

Lan Hương

,
.
.
.
.
.