Gắn việc học và làm theo gương Bác với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI)

Thứ Ba, 01/01/2013, 05:00 [GMT+7]
.
.

Sau Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tập thể lãnh đạo các ngành và địa phương thuộc tỉnh kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hiện nay cấp cơ sở đang tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). Qua nắm bắt ở một số địa phương, đơn vị cho thấy, ở đâu thực hiện tốt việc học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, ở đó việc kiểm điểm đạt kết quả tốt.

Trong Nghị quyết T.Ư 4, khi nêu các giải pháp để thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Trung ương đặt lên hàng đầu yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã nhấn mạnh yêu cầu này. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và sự chỉ đạo của các cấp uỷ, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong quá trình chuẩn bị, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã gắn kết tốt việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tự phê bình, tự kiểm điểm. Điển hình như ở Đảng bộ xã vùng cao Lương Mông (huyện Ba Chẽ). Đồng chí Nguyễn Thái Phong, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết, không chỉ đến khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 mà nhiều năm qua, cấp uỷ từ xã đến các chi bộ, từng đồng chí cán bộ, đảng viên trong xã đã duy trì thực hiện thường xuyên việc tự kiểm điểm, tự phê bình, từ đó đưa việc học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nhất là tấm gương về tự phê bình và phê bình, trở thành việc làm thường xuyên. Đồng chí Nguyễn Thái Phong kể: Ở xã, cũng còn có những đảng viên chưa gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, biểu hiện cụ thể là còn hách dịch nhân dân, còn uống rượu trong giờ làm việc, có đồng chí còn đánh vợ…

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ (thứ hai, phải sang) trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ (thứ hai, phải sang) trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).

Để giúp đồng chí mình khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đã sưu tầm và kể những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh liên quan đến các biểu hiện trên, từ đó đặt câu hỏi và thảo luận xem trong chi bộ mình có đồng chí nào mắc phải khuyết điểm đó không. Chúng tôi quán triệt trong toàn Đảng bộ là trước tiên phải phát huy tinh thần tự phê bình của đồng chí mình trước. Đồng chí nào không tự giác kiểm điểm, tự phê bình thì chi uỷ, các đảng viên trong chi bộ, thậm chí là cấp uỷ cấp trên sẽ tiến hành phê bình, gợi ý kiểm điểm. Chúng tôi làm thế chỉ với mong muốn đồng chí mình nhận ra khuyết điểm, nguyên nhân khuyết điểm, từ đó đề ra được giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Do đưa việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên nên bước đầu Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hiệu quả việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4.

Quá trình cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Quảng Ninh về kết quả việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hải Hà đã rất tâm huyết khi đề cập đến việc gắn kết thực hiện học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với triển khai Nghị quyết T.Ư 4. Đồng chí Trần Văn Lâm cho biết: BTV Huyện uỷ đã quán triệt các cơ sở rất kỹ về yêu cầu phải gắn kết những việc này. Để làm gương cho cấp dưới và từng cán bộ, đảng viên trong huyện, tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Huyện uỷ đều nghiêm túc học và làm theo gương Bác, nhất là trong thực hiện các giải pháp về xây dựng Đảng, trong tự phê bình và phê bình. “Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các đồng chí thường vụ cấp uỷ của huyện đã góp ý cho nhau rất thẳng thắn, chân tình, không bao che, giấu giếm khuyết điểm của bản thân và hạn chế của đồng chí mình. Mọi người đều mong muốn góp ý cho nhau để cùng nhận ra khuyết điểm, từ đó tìm được nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Theo gương cấp trên, các cơ sở của huyện trong quá trình kiểm điểm cũng đã thực hiện được như vậy”, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hải Hà chia sẻ. Để minh chứng cho điều này, đồng chí Trần Văn Lâm cho biết sau kiểm điểm, tự phê bình, Huyện uỷ chỉ đạo các cơ sở kiểm điểm lãnh đạo cuối năm, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2012. Tình hình khác hẳn mọi năm, bệnh thành tích giảm đáng kể. Những năm trước, hầu hết các cơ sở đều tự nhận trong sạch vững mạnh xuất sắc; cán bộ, đảng viên đa số (khoảng 75 đến 80%) nhận mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có lẽ sau kiểm điểm theo T.Ư 4, các tập thể, cá nhân có dịp soi lại mình nên nhận mức xếp loại khiêm tốn hơn rất nhiều, dù năm nay, tính chung thì huyện Hải Hà hoàn thành xuất sắc hầu hết (20/22) các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm… Để tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng gắn với việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hải Hà cho biết, BTV Huyện uỷ đã xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cơ sở cũng phải xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động như huyện để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.