Đảng bộ xã Hoành Mô (Bình Liêu)

Nhiều giải pháp sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Thứ Sáu, 28/12/2012, 07:17 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ xã Hoành Mô vừa hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Quá trình kiểm điểm, BTV Đảng uỷ xã đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, cùng các nguyên nhân, từ đó đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Trước khi trao đổi với chúng tôi về kết quả việc quán triệt, chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, đồng chí Hoàng Huy Trọng, Bí thư Đảng uỷ xã Hoành Mô cho biết: Hoành Mô là xã miền núi, biên giới, còn nhiều khó khăn của huyện Bình Liêu. Trên 85% người dân trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng giống như dân số trong xã, đảng viên là người Kinh ở Hoành Mô là thiểu số. Đảng bộ xã mới tách chi bộ giáo dục và thành lập thêm một số chi bộ thôn bản nên đến nay toàn Đảng bộ có 18 chi bộ. Trong 16 thôn của xã, hiện chỉ còn thôn Nà Sa chưa thành lập được chi bộ, dự tính đến tháng 10-2013 sẽ thành lập chi bộ ở thôn này. Những năm qua, Đảng bộ xã Hoành Mô luôn đoàn kết, sáng tạo đề ra được nhiều giải pháp để lãnh đạo nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của khu vực cửa khẩu, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều năm gần đây, Đảng bộ luôn được công nhận là tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng uỷ xã Hoành Mô tổ chức hội nghị bàn các giải pháp về xây dựng Đảng. Ảnh: CTV
Đảng uỷ xã Hoành Mô tổ chức hội nghị bàn các giải pháp về xây dựng Đảng. Ảnh: CTV

Về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), Đảng uỷ xã nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của nghị quyết này nên đã quán triệt sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc. Cụ thể, Đảng uỷ xã đã thành lập Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong tháng 10-2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã tổ chức xin ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân đối với tập thể và cá nhân từng đồng chí Uỷ viên BTV Đảng uỷ xã. BTV Đảng uỷ xã cũng đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân theo quy định; tổ chức hội nghị để các đồng chí nguyên lãnh đạo xã đóng góp ý kiến tham gia với tập thể và cá nhân từng đồng chí Uỷ viên BTV Đảng uỷ xã. BTV Huyện uỷ Bình Liêu đã gợi ý BTV Đảng uỷ xã đi sâu giải trình việc lãnh đạo xã buông lỏng quản lý đất đai để một số hộ dân xây dựng trái phép và cũng như một số xã khác, lãnh đạo xã chưa cương quyết chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ thi công QL 18C. BTV Đảng uỷ xã đã giải trình và chỉ đạo các cơ quan trong xã nghiêm túc giải trình về các ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân cũng như gợi ý kiểm điểm của BTV Huyện uỷ. Tập thể và từng đồng chí trong BTV Đảng uỷ xã đã chuẩn bị bản tự kiểm điểm một cách nghiêm túc, giải trình chi tiết về các ý kiến được góp ý.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: BTV Đảng uỷ xã trước kia có 3 đồng chí, sau này có thêm một đồng chí cán bộ biên phòng tăng cường nên tổng số có 4 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 12 đồng chí. Đảng uỷ xã quyết định kiểm điểm tập thể BTV Đảng uỷ theo đúng hướng dẫn của cấp trên còn với cá nhân thì kiểm điểm từng đồng chí đảng uỷ viên trong hội nghị kiểm điểm của BTV Đảng uỷ xã. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, BTV Đảng uỷ và từng đồng chí đảng uỷ viên trong xã đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chân thành góp ý cho nhau, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó tập thể và mỗi người đều đã đề ra được cho mình hướng khắc phục.

Bí thư Đảng uỷ xã Hoàng Huy Trọng cho biết thêm, sau kiểm điểm, BTV Đảng uỷ xã đã đề ra ba nhóm giải pháp khắc phục khuyết điểm theo ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng mà Trung ương đã chỉ ra. Về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, BTV Đảng uỷ xã xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, định hướng và tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng; trước mắt cần tập trung đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã thấm nhuần tư tưởng, tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng vì nước, vì dân của Bác Hồ. Từ đó, Đảng uỷ xã cũng sẽ chỉ đạo cán bộ, đảng viên đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc… Trong nhóm giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, BTV Đảng uỷ xã sẽ tập trung đổi mới công tác cán bộ; tăng cường công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số. Ở nhóm giải pháp thứ ba, BTV Đảng uỷ xã đề ra các giải pháp như: Xác định rõ mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tiếp tục đổi mới phương pháp và phong cách lãnh đạo, nhất là người đứng đầu… Cùng với ba nhóm giải pháp trên, BTV Đảng uỷ xã đã đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung làm ngay để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cùng với việc đề ra các giải pháp cho tập thể Thường vụ Đảng uỷ xã, BTV Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi uỷ, chi bộ và từng đảng viên tự đề ra cho mình các giải pháp khắc phục hạn chế nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.