Đề án phát triển tỉnh Quảng Ninh: Đổi mới, tâm huyết, sáng tạo và đột phá

Thứ Hai, 10/09/2012, 04:57 [GMT+7]
.
.

Tâm huyết, trăn trở, nỗ lực tìm tòi và đề ra được nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, mới mẻ nhằm phát triển nhanh, bền vững tỉnh Quảng Ninh… là những đánh giá mà các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị dành cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sau khi nghe báo cáo Đề án “Phát triển KT-XH nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc QP-AN và thí điểm xây dựng hai khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái”.

Tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với BTV Tỉnh uỷ Quảng Ninh để nghe và cho ý kiến về đề án nói trên, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng đã đọc báo cáo góp ý của Văn phòng T.Ư đối với bản đề án. Báo cáo nêu rõ: “Chúng tôi nhất trí với những đề xuất về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Đề án, trong đó có nhiều điểm mang tính đột phá, sáng tạo và có tầm chiến lược. Ủng hộ đề xuất lựa chọn tỉnh Quảng Ninh để đầu tư xây dựng mô hình mới làm đầu tàu phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”. Văn phòng T.Ư Đảng nhất trí và đề nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển tỉnh Quảng Ninh, đồng ý với các đề xuất của tỉnh, trong đó chính thức (chứ không thí điểm) cho phép Quảng Ninh xây dựng hai khu hành chính - kinh tế đặc biệt là Vân Đồn và Móng Cái.

Sau khi nghe báo cáo góp ý của Văn phòng T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phần gợi ý thảo luận đã nhận định: Đây là Đề án đồ sộ, phong phú, cụ thể, chi tiết, có nhiều đề xuất mới. Lần lượt tất cả các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị có mặt tại buổi làm việc đều tâm huyết và vui mừng khi phát biểu về Đề án. Mở đầu phần thảo luận của các Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Bộ Chính trị phân công theo dõi, đôn đốc việc xây dựng đề án của Quảng Ninh khẳng định: Đề án rất công phu. Ý tưởng về không gian phát triển kinh tế “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá” được nêu trong đề án rất có cơ sở khoa học. Đề án có kết cấu rõ ràng, mạch lạc, mang tính đột phá với nhiều nội dung mới và đã đưa ra được lộ trình, cách thức thực hiện. Đề án đã thể hiện ý chí quyết tâm đổi mới và sự chủ động, tích cực rất cao của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm của đồng chí là ủng hộ đổi mới cách làm, đổi mới mô hình, đổi mới việc đề xuất chính sách từ cơ sở để phát triển nhanh và bền vững tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng phân tích: Trong Kết luận số 47-KL/TW ngày 6-5-2009 của Bộ Chính trị, phần hạn chế nêu Quảng Ninh chưa đề xuất được các cơ chế, chính sách thì nay trong Đề án này, lãnh đạo tỉnh đã đề xuất được nhiều chính sách rất cụ thể. “Quan điểm của tôi là nếu mô hình mới tạo điều kiện cho sự phát triển, đảm bảo QP-AN thì nên mạnh dạn cho làm vì thực trạng của mình là cứ bình bình, không có mô hình mới”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị như vậy với Bộ Chính trị.

Tiếp đó, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị cũng đều có chung những nhận xét, đánh giá về sự tâm huyết, trăn trở, nỗ lực trong tìm hướng đột phá để tạo sự phát triển nhanh và bền vững của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, các đồng chí trong Bộ Chính trị đều đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong việc xây dựng Đề án. Các đồng chí cũng khẳng định ủng hộ và đề nghị Bộ Chính trị cần có một nghị quyết để lãnh đạo xây dựng và phát triển Quảng Ninh như mục tiêu mà Đề án đã xác định là: Tạo bước phát triển đột phá, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, giữ vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc, là địa phương đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhảy vọt sau năm 2020; từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tối đa bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định và phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh, là phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, ở nhà riêng đồng chí đã nghiên cứu Đề án của Quảng Ninh. Đến hội nghị, nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh báo cáo trực tiếp một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội rất mừng vì với Đề án này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã cụ thể hoá được tinh thần của Đại hội XI của Đảng là đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cho rằng từ Đại hội VIII, Đảng ta đã xác định phải xây dựng các khu hành chính - kinh tế đặc biệt nhưng vẫn chưa làm được vì thế đề xuất của Quảng Ninh về thí điểm xây dựng hai khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái là rất tốt.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc cũng biểu dương và đánh giá cao quyết tâm chính trị của Đảng bộ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trăn trở, tìm kiếm giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển tỉnh một cách nhanh và bền vững. Thủ tướng khẳng định phát triển nhanh, bền vững Quảng Ninh không chỉ mang ý nghĩa phát triển riêng cho tỉnh mà còn cho cả khu vực và cả nước nữa. “Đề án của Quảng Ninh rất táo bạo, công phu, quyết tâm rất lớn, đáng trân trọng và biểu dương”, Thủ tướng khẳng định. Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Ủng hộ quan điểm của tỉnh là phải có cơ chế đặc biệt, đặc thù thích hợp cho Quảng Ninh, còn cứ “bình bình” là không khai thác được tiềm năng, lợi thế.

Trong phần kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, sự tìm tòi sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong quá trình chuẩn bị Đề án này. Đồng chí nhấn mạnh: Đề án đã được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, tranh thủ được nhiều ý kiến tham gia của các bộ, ngành. Tổng Bí thư rất tâm đắc với ý tưởng về không gian phát triển kinh tế “một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá” mà lãnh đạo tỉnh đã xác định trong Đề án. Tổng Bí thư cho rằng nghiên cứu Đề án cho thấy lãnh đạo tỉnh đã biết cách nhìn xa, trông rộng với tầm chiến lược nên đã đề xuất được những ý tưởng mới, táo bạo, quyết liệt. Bản thân đồng chí rất khuyến khích và mong nhiều địa phương khác cũng có đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu tỉnh có tầm nhìn sáng tạo, tâm huyết như Quảng Ninh để góp phần xây dựng và đưa đất nước phát triển. Nội dung thứ hai mà Tổng Bí thư nhấn mạnh là Quảng Ninh có vị trí đặc biệt quan trọng về mọi mặt với rất nhiều tiềm năng, thế mạnh vì thế rất cần phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, đột phá và sự tâm huyết, phương pháp làm việc khoa học như lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định được khi triển khai xây dựng Đề án này. Nội dung thứ ba mà Tổng Bí thư nhấn mạnh đó là Đề án của Quảng Ninh đặt ra những vấn đề rất lớn và mới, không chỉ liên quan đến Quảng Ninh mà liên quan đến cả nước và cả khu vực nên Bộ Chính trị quyết định giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo tiến hành tiếp tục nghiên cứu, nhất là nghiên cứu chính sách đối với các đặc khu hành chính - kinh tế, trước khi trình Quốc hội và Bộ Chính trị (hoặc Trung ương) để ra Nghị quyết về phát triển tỉnh Quảng Ninh. Nội dung thứ tư trong kết luận của Tổng Bí thư là Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai Kết luận số 47-KL/TW ngày 6-5-2009 của Bộ Chính trị bằng một tinh thần mới, với cơ chế mới và cần xác định đây là trách nhiệm không riêng của Quảng Ninh mà của cả Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.