UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

Thứ Tư, 01/08/2012, 13:15 [GMT+7]
.
.

Sáng 1- 8, UBND tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội trong tháng và bàn các giải pháp triển khai thực hiện tháng 8. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7 tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh đã có dấu hiệu được cải thiện, công nghiệp địa phương có mức tăng trưởng khá, tăng 32,6% so với cùng kỳ; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,1%; công nghiệp trung ương tăng 4,7%. Tuy nhiên, sản xuất của ngành than tháng 7 tiếp tục giảm so với cùng kỳ ảnh hưởng đến tăng trưởng của khu vực công nghiệp trung ương. Khu vực dịch vụ tiếp tục có sự phát triển khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 7 tháng đầu năm tăng 25,3%, doanh thu vận tải tăng 24,3%, doanh thu du lịch tăng 13%... Sản xuất nông nghiệp dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc đã được khống chế, đời sống của người nông dân tiếp tục được quan tâm hỗ trợ nâng cao.

Tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ. Vì vậy nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đã được tháo gỡ trong khả năng của tỉnh nhất là khó khăn của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam... Đồng thời tích cực kêu gọi các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, xây dựng nông thôn mới, khoa học công nghệ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo các chương trình kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và đạt kết quả khả quan.

Đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, đại diện ngành Tài chính đã báo cáo cụ thể hơn về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, trong đó đáng lưu ý là thu nội địa thời gian tới sẽ còn tiếp tục giảm do tiêu thụ của ngành than gặp nhiều khó khăn. Để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong tháng 8 này Bộ Tài chính sẽ có cuộc làm việc với tỉnh về dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2012, 2013. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết cũng trong tháng 8 này Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp với tỉnh đồng chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp về vay vốn từ ngân hàng. Ngoài ra, tại phiên họp đại diện các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng khác như: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai ở các địa phương, môi trường kinh doanh du lịch, tiến độ các dự án công trình trọng điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng chính quyền điện tử, chất lượng nguồn nhân lực…

Tham gia ý kiến tại phiên họp các đồng chí đại diện thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam cho rằng chuyển biến trong sản xuất của tỉnh trong tháng 7, chứng tỏ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang phát huy tác dụng. Vì vậy trong những tháng tiếp theo cần tiếp tục phát huy và tập trung vào một số nhiệm vụ như: khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch bệnh, xây dựng các vùng sản xuất nông sản hàng hóa, tăng cường các hoạt động quản lý môi trường, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương, giải quyết các kiến nghị của cử tri, công dân trên địa bàn, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến đã tham gia tại phiên họp. Đồng thời tập trung một số công việc cụ thể như: phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đối thoại tháo gỡ khó khăn về vốn vay cho doanh nghiệp; rà soát các dự án sử dụng đất của 13 địa phương, các sở chuyên môn hướng dẫn các dịa phương việc thực hiện cấp đất ở đô thị, đất nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định. Tăng cường xúc tiến đầu tư thu hút nguồn lực thực hiện các công trình trọng điểm. Riêng về công tác xây dựng cơ bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương trong tháng 8 rà soát, kiểm tra, lựa chọn báo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý điều hành 10 công trình quan trọng trên địa bàn sau phân cấp đầu tư.

Đối với công tác quản lý Nhà nước của các sở, ngành, địa phương phải xác định rõ đầu mối quản lý từng công việc cụ thể; tăng cường công tác chỉ đạo giám sát công chức, viên chức của các ngành, địa phương, công tác thanh tra công vụ. Nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Lan Hương

.
.
.
.
.
.
.
.