Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Hai, 20/08/2012, 05:08 [GMT+7]
.
.

Từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 19-8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Công an huyện Tiên Yên phối với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra vũ trang, giữ gìn ANTT trên địa bàn.
Công an huyện Tiên Yên phối với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra vũ trang, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Nhận thức và quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng vai trò của quần chúng đối với nhiệm vụ giữ gìn ANTT, từ nhiều năm nay phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả, tạo nền tảng vững chắc phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển ở địa phương. BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (gọi tắt BCĐ) từ tỉnh đến cấp huyện được củng cố, kiện toàn, tạo chỗ dựa và làm nòng cốt thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn cũng ngày càng được xã hội hoá với các mô hình điển hình tự quản về ANTT đa dạng. Hiện toàn tỉnh có 91 mô hình tự quản về ANTT, trong đó có 5 mô hình cấp tỉnh, 25 mô hình cấp huyện và 61 mô hình cấp phường, xã, đã và đang phát huy hiệu quả. Điển hình là: “5 không” trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ làm trái pháp luật”; “Tự quản ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp”; “Cơ quan, doanh nghiệp không có ma tuý”; “Cụm liên kết đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh”; “Tự quản, bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi”…

Công tác phối hợp trong giữ gìn ANTT giữa Công an tỉnh với các cấp, các ngành, lực lượng trên địa bàn ngày càng được tăng cường. Qua đó đã phát huy tốt hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững ANTT; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 

Theo đồng chí Trưởng BCĐ tỉnh: Những năm tới nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường. Quảng Ninh là địa bàn cửa ngõ Đông Bắc đất nước, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng; thời gian tới sẽ có sự chuyển đổi cơ cấu và phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế, nhất là khi Đề án phát triển của tỉnh được thông qua. Do đó nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh sẽ gặp không ít thách thức, phức tạp mới. Nhằm chủ động bảo đảm tốt ANTT, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  lên một tầm cao mới, các cấp, các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội ở địa phương cần phải thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ bản sau:

Xây dựng cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ giữ gìn ANTT nói chung và công tác vận động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng trong tình hình mới với những việc làm cụ thể, thiết thực. Cụ thể, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư T.Ư và Chương trình hành động số 10 của BTV Tỉnh uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Bám sát diễn biến tình hình và yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn, kịp thời đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc về ANTT trong từng thời điểm trên từng địa bàn. Nội dung, mục tiêu công tác xây dựng, vận động phong trào phải luôn gắn với chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi ngành, địa phương và thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để phục vụ lại công tác chỉ đạo...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT bằng nhiều nội dung, hình thức. Trong đó đặc biệt coi trọng việc hướng dẫn nhân dân các biện pháp nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, để người dân ngày càng thực hiện “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải” hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, coi trọng công tác xây dựng mô hình và nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành, các lực lượng, đoàn thể trong công tác xây dựng, duy trì phong trào và thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở mỗi ngành, đơn vị, địa phương thiết thực, hiệu quả.

Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào, nhất là thường xuyên đào tạo, huấn luyện lực lượng an ninh cơ sở (công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trật tự viên, tổ liên gia tự quản, tổ hoà giải, tổ an ninh nhân dân, đội thanh niên xung kích…) đủ sức giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở...

Ánh Dương

.
.
.
.
.
.
.
.