Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng 1-8 (1930-2012)

Góp phần tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân

Thứ Tư, 01/08/2012, 05:39 [GMT+7]
.
.

Nét mới trong công tác tuyên giáo thời gian qua là Ban Tuyên giáo các cấp uỷ đã chủ động điều tra, khảo sát nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời đề xuất, tham mưu cho các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, góp phần tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân.

Triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và trước yêu cầu mới của việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của tỉnh, thời gian qua, ngành Tuyên giáo cấp uỷ của tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc tham mưu cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là đã chủ động điều tra, khảo sát nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề chính trị và nhạy cảm của tỉnh và đất nước. Hay như việc chủ động chỉ đạo định hướng tuyên truyền báo chí… Trước đây, hội nghị giao ban báo chí được tổ chức định kỳ hằng tháng nhằm đánh giá công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tháng trước, định hướng chung các nội dung cần tuyên truyền thời gian tới. Từ đầu năm 2012 đến nay, hằng tuần và trước những sự kiện, hoạt động quan trọng của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động tổ chức họp với đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú các cơ quan báo chí của Trung ương, của các ngành ở tỉnh để cung cấp, định hướng thông tin kịp thời.

Các báo cáo viên của huyện Đông Triều trao đổi kinh nghiệm công tác.
Các báo cáo viên của huyện Đông Triều trao đổi kinh nghiệm công tác.

Trước những sự kiện mà phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đều đề nghị đại diện các cơ quan chức năng đến để cung cấp, đảm bảo nguồn thông tin chính thống. Nhà báo Vũ Văn Đức, Trưởng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ninh cho biết: Việc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh chủ động tổ chức, cung cấp hoặc yêu cầu đại diện cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho các phóng viên, nhà báo thời gian qua là rất cần thiết và hiệu quả. Thông qua đó, chúng tôi được cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin mọi mặt của tỉnh để phản ánh đến bạn đọc cả trong và ngoài nước. Là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn diễn ra hết sức sôi động, Quảng Ninh lại đang xây dựng, triển khai chiến lược phát triển mới với những ý tưởng hết sức sáng tạo, vì thế bạn đọc cả nước đặc biệt quan tâm đến vùng đất này. Sự chủ động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh, tạo thuận lợi cho phóng viên các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ đầu năm 2012 đến nay, ngành Tuyên giáo các cấp uỷ của tỉnh đã tổ chức được bốn cuộc điều tra dư luận xã hội tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh để nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề chính trị và nhạy cảm của tỉnh và đất nước. Đây cũng là nét mới trong công tác tuyên giáo của tỉnh thời gian qua. Việc chủ động tiến hành các cuộc điều tra dư luận xã hội đã giúp cho các cấp uỷ có được cái nhìn trung thực, khách quan về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề diễn ra trong thực tế, từ đó có giải pháp chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. Chẳng hạn như trước khi tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức điều tra dư luận xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Từ kết quả cuộc điều tra này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đưa vào kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 những vấn đề mà nhân dân trong tỉnh quan tâm, bức xúc như: Công tác chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cấp phép; việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; công tác chống suy thoái đạo đức ở những vị trí cán bộ liên quan nhiều đến nhân dân, những khâu có cơ hội để tham nhũng… Điều này đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thời gian qua cũng đã thực hiện và chỉ đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác thông tin đối ngoại, lý luận chính trị, khoa giáo, văn hoá - văn nghệ, lịch sử Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đồng thời giúp việc cho Tỉnh uỷ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã duy trì việc biên tập, phát hành kịp thời 39.000 cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ theo các chủ đề tới các chi, đảng bộ trong tỉnh, đảm bảo ngày mùng 3 hằng tháng các chi bộ có tài liệu sinh hoạt. Ban Tuyên giáo các cấp uỷ đã duy trì tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện toàn tỉnh có 720 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, hàng nghìn báo cáo viên cấp huyện và cơ sở. Hoạt động tích cực của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh với những nội dung thông tin thiết thực, đa dạng, hình thức truyền đạt phù hợp đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân. Trong công tác lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo các cấp uỷ đã tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị T.Ư, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện giảng dạy lý luận chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư…

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp uỷ trong tỉnh sẽ phát huy những kết quả đạt được, tập trung quán triệt các nghị quyết của Đảng, nắm và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để tiếp tục góp phần tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.