Giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các nhà máy xi măng, nhiệt điện

Thứ Tư, 15/08/2012, 22:47 [GMT+7]
.
.

Ngày 15-8, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch thành lập Đoàn giám sát công tác thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát công tác thực hiện các quy định của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến tháng 6-2012; kiểm tra trực tiếp và tổ chức quan trắc tại các nhà máy. Thông qua hoạt động giám sát lần này nhằm đánh giá thực trạng môi trường; công tác thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất với tỉnh về những giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực hoạt động trên."

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chỉ đạo, để công tác giám sát đạt hiệu quả, Đoàn giám sát ngoài việc giám sát việc sản xuất điện, xi măng cần giám sát cả hoạt động khai thác đá; yêu cầu các địa phương, nhà máy điện, xi măng, phòng cảnh sát môi trường phải gửi trước báo cáo về Đoàn giám sát. Đối với việc tổ chức quan trắc hiện trạng môi trường, đồng chí yêu cầu phải thực hiện quan trắc môi trường đột xuất.

Trang Thu

.
.
.
.
.
.
.
.