Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2012

Thứ Năm, 24/05/2012, 15:24 [GMT+7]
.
.

Sáng ngày 24-5, tại trụ sở UBND tỉnh, Hội đồng giáo dục QP-AN đã tổ chức hội nghị tập huấn chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2012. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội đồng giáo dục QP-AN các huyện, thị xã, thành phố họp qua truyền hình trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về các nội dung như: chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; phương pháp bồi dưỡng kiến thức QP-AN và những nội dung về QP-AN theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị cho các đối tượng; những nội dung cơ bản về QP-AN trong Nghị quyết T.Ư 8 khóa IX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; công tác chuẩn bị tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các địa phương trong tỉnh.

Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất giữa chương trình hiện hành và chương trình mới được ban hành tại Thông tư số 176/2011 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh yêu cầu các cấp ngành của tỉnh, Hội đồng giáo dục QP-AN các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt các văn bản của Nhà nước, Bộ quốc phòng, Quân khu 3 và của tỉnh về giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cụ thể hóa nội dung trong Thông tư 176/2011 sao cho phù hợp với thực tiễn từng địa phương, từng đơn vị; phát huy tính chủ động sáng tạo của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục; phấn đấu hết năm 2013, Quảng Ninh cơ bản hoàn thành bồi dưỡng giáo dục QP-AN cho các đối tượng. Đồng thời, thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.