Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ thường kỳ

Thứ Hai, 28/05/2012, 19:25 [GMT+7]
.
.

Hôm nay, 28-5, tại TP Hạ Long, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ đã tiến hành giao ban thường kỳ tháng 5-2012 để bàn một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số ban, sở, ngành…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe Đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phân cấp, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) ở một số lĩnh vực; Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh và báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị (khoá X) năm 2007 “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo dự thảo quy định về việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cũng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo về công tác Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015; tình hình KT-XH 5 tháng đầu năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Đại diện Đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ báo cáo kết quả kiểm tra.
Đại diện Đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ báo cáo kết quả kiểm tra.

Sau khi nghe báo cáo về các nội dung trên, các đại biểu đã sôi nổi phát biểu ý kiến tham gia. Sau đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã kết luận đối với từng nội dung cụ thể.

Về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phân cấp, quản lý vốn đầu tư XDCB, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Phân cấp đầu tư XDCB là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ ra những sai phạm để xử lý nghiêm. Báo cáo kết quả kiểm tra cần đánh giá rõ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, sự giám sát của HĐND, việc điều hành của UBND cấp huyện trong thực hiện chủ trương phân cấp đầu tư XDCB của tỉnh. Đồng chí Phạm Minh Chính chỉ đạo: Với những công trình đã khởi công nhưng không đúng chủ trương phải kiên quyết dừng lại và kiểm điểm rõ trách nhiệm; cần phải có nghị quyết của cấp uỷ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo quản lý đầu tư XDCB để nâng cao hiệu quả công tác này.

Về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Dân vận cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung vào các trọng tâm là: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng; xây dựng chiến lược và quy hoạch; đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị; đào tạo nguồn nhân lực; cải cách hành chính; ứng dụng KHCN. Cùng với đó, cần hướng công tác dân vận vào tham gia giải quyết những việc khó khăn như GPMB, quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Vũ Thị Liên Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Vũ Thị Liên Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể để đảm bảo các chỉ tiêu phụ nữ tham gia cấp uỷ, chính quyền, bộ máy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Công tác cán bộ nữ cho nhiệm kỳ tới cần phải được làm sớm và làm ngay từ bây giờ.

Về dự thảo quy định thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng chủ trương này là rất đúng vì sẽ tạo ra sự cạnh tranh để qua đó chọn được những cán bộ trẻ, có năng lực. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này cần có lộ trình. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cần phối hợp để xây dựng đề án tổng thể BTV Tỉnh uỷ quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2012, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo: Do tình hình KT-XH còn nhiều khó khăn nên tới đây, BTV Tỉnh uỷ sẽ có kết luận về những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần đẩy mạnh thu hồi các dự án treo để giao cho các nhà đầu tư có khả năng; tập trung GPMB phục vụ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư; kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư công không đúng chủ trương; công tác điều hành cần quyết liệt, thực hiện tiết kiệm chi, tăng thu. Với chương trình xây dựng nông thôn mới, cần tập trung chủ yếu cho sản xuất, giảm thiểu đầu tư XDCB.

Về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện. Trong đó, cần đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở các khu công nghiệp để quy hoạch đất cho các khu vực này tới đây không bị dàn trải. Quy hoạch đất cho các khu đô thị cần tránh bám theo QL 18A. Kế hoạch sử dụng đất cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Đề án phát triển Quảng Ninh mà tỉnh đang xây dựng. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cần tính toán kỹ chiều hướng phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh, có tính mở để không bị lạc hậu, không phải làm đi làm lại nhiều lần.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.