.

Báo cáo kết quả giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 17:46, Thứ Hai, 14/05/2012 (GMT+7)

Ngày 14-5, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có trên 34 nghìn cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước và xã, phường, thị trấn. Trong đó, trên 70% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết quả thực hiện chương trình giám sát (từ ngày 5-3 đến 29-3-2012) của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại một số địa phương và đơn vị trong tỉnh cho thấy, hiện nay việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau khi tuyển dụng cơ bản được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương được giao biên chế nhưng chưa thực hiện tuyển dụng, nhiều cơ quan hành chính phải bổ sung biên chế là viên chức làm nhiệm vụ của công chức mới đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc; việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức chưa phản ánh đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trong báo cáo kết quả giám sát, Ban Pháp chế phải nêu rõ phần đánh giá những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, số liệu trong báo cáo phải đảm bảo nguồn có cơ sở pháp lý.

Trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII, Ban Pháp chế phải tổ chức hội nghị có sự tham gia của đại diện UBND tỉnh, các ngành, địa phương đang sử dụng nhiều biên chế công chức, viên chức để thống nhất thông qua báo cáo.

Qua việc giám sát lần này, Ban Pháp chế cần thực hiện tốt việc thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về công tác tuyển dụng đối với tổng số công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh để trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII tới đây.   

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII sắp tới phải lưu ý một số kiến nghị về tổng số biên chế tuyển dụng hàng năm; biên chế giao nhưng chưa tuyển dụng; tiếp tục trao đổi với ngành giáo dục và nội vụ về biên chế đối với đội ngũ giáo viên mầm non; đề nghị với UBND tỉnh có đề án đào tạo nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Phạm Hoạch

,
.
.
.
.
.