.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Làm tốt công tác chuẩn bị kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI)

Cập nhật lúc 05:03, Thứ Sáu, 20/04/2012 (GMT+7)

Theo Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khoá XI), trước khi tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tổ chức đảng và đảng viên cần làm tốt công tác chuẩn bị kiểm điểm. Đây là khâu quan trọng, là cơ sở để tiến hành các nhóm giải pháp giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng.

Công tác chuẩn bị kiểm điểm có 3 nội dung quan trọng, gồm: Lấy ý kiến góp ý đối với các tập thể và cá nhân; gợi ý và chỉ đạo kiểm điểm của cấp trên đối với cấp dưới; xây dựng bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân.

Việc lấy ý kiến góp ý đối với các tập thể và cá nhân do thường trực các cấp uỷ chủ trì. Thường trực các cấp uỷ chỉ đạo UBKT, các ban đảng lấy và tập hợp góp ý của các tổ chức, cá nhân, báo cáo Ban Thường vụ (BTV), làm cơ sở để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp uỷ, cá nhân các đồng chí thường vụ cấp uỷ. Ban Dân vận cấp uỷ chủ trì phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng của các đoàn thể. Các cách thức lấy ý kiến góp ý, gồm: Lấy ý kiến của các tổ chức bằng hình thức gửi văn bản nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận. Ý kiến góp ý của tập thể được thảo luận, thống nhất và thể hiện bằng văn bản, do đại diện thường vụ cấp uỷ hoặc đại diện lãnh đạo ký tên, đóng dấu, gửi về nơi nhận. Lấy ý kiến của cá nhân bằng cách mời họp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận và phát phiếu xin ý kiến để cá nhân góp ý trực tiếp vào phiếu. Ý kiến góp ý của cá nhân cần được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người góp ý và của tổ chức hoặc tập thể lãnh đạo đơn vị, cá nhân được góp ý. Ý kiến góp ý đối với cá nhân thuộc BTV cấp uỷ nào thì gửi về thường vụ cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị đó để tập hợp.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP Móng Cái thảo luận về giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư (khóa XI).
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP Móng Cái thảo luận về giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư (khóa XI).

BTV Tỉnh uỷ cũng xác định rõ việc lấy ý kiến đối với từng cơ quan, đơn vị, gồm lấy ý kiến góp ý của những tập thể, cá nhân nào, hoàn thành trong thời gian nào, hình thức lấy ý kiến là gì và văn bản góp ý gửi về đâu.

Theo Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ, việc lấy ý kiến góp ý với tập thể BTV Tỉnh uỷ và từng cá nhân đồng chí uỷ viên BTV Tỉnh uỷ được tiến hành trong tháng 6-2012. BTV Tỉnh uỷ sẽ lấy ý kiến góp ý của nhiều cơ quan liên quan cả ở T.Ư và địa phương. BTV Tỉnh uỷ cũng sẽ lấy ý kiến góp ý của các cá nhân là các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các ban, sở, ngành của tỉnh.

Đối với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng vậy, cần lấy ý kiến góp ý của các tập thể (là các cơ quan, đơn vị liên quan) và các cá nhân (nguyên lãnh đạo chủ chốt của đơn vị đấy). Việc lấy ý kiến cần hoàn thành trong tháng 6-2012. BTV các đảng bộ trực thuộc tỉnh và cơ sở cũng tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân giống như ở cấp tỉnh; cấp huyện hoàn thành trong tháng 7-2012, cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 8-2012. Chi uỷ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của ban mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, của tổ dân phố, thôn, bản...

Về gợi ý và chỉ đạo kiểm điểm của cấp trên đối với cấp dưới, BTV cấp uỷ cấp trên gợi ý nội dung cần đi sâu kiểm điểm đối với tập thể và đảng viên (kể cả đảng viên đã nghỉ công tác) thuộc diện cấp mình quản lý (nếu xét thấy cần) bằng văn bản gửi đến tổ chức và cá nhân đó.

Để chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm của BTV Tỉnh uỷ đối với cấp dưới, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo UBKT chủ trì phối hợp với các ban đảng của Tỉnh uỷ tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân để tham mưu, đề xuất nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý. BTV các đảng bộ cấp dưới cũng tiến hành gợi ý kiểm điểm với các tập thể, cá nhân như ở cấp tỉnh; phân công các thành viên lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc kiểm điểm ở cấp dưới. BTV cấp uỷ cơ sở gợi ý kiểm điểm đối với chi bộ và đảng viên thuộc cấp mình quản lý; chi uỷ gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên. Cá nhân là đảng viên đã nghỉ công tác sinh hoạt ở chi bộ nào thì kiểm điểm ở chi bộ đó; ngoài ra đảng viên nghỉ công tác thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó xem xét, gợi ý kiểm điểm.

Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, các tập thể và từng cá nhân căn cứ vào nội dung kiểm điểm và Quy định những điều đảng viên không được làm để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm. Các đồng chí thường vụ cấp uỷ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo 3 nội dung của Nghị quyết, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, về đạo đức, lối sống, về quan hệ gia đình, xã hội và quan hệ với nhân dân.

Ngọc Hà

,
.
.
.
.
.