.

Diễn văn kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính

Cập nhật lúc 16:12, Thứ Sáu, 03/02/2012 (GMT+7)

Sáng nay, 3-2, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh long trọng tổ chức kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  3-2 (1930-2012) và gặp mặt thế hệ đảng viên lão thành 60 năm tuổi Đảng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn kỷ niệm. Báo Quảng Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn này.

Kính thưa:  - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

- Các bậc lão thành cách mạng!

                    - Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng!

                    - Thưa toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, chiến sĩ các LLVT trong tỉnh!

Hôm nay, trong niềm tự hào vô hạn về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng; chào xuân mới Nhâm Thìn 2012, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh long trọng kỷ niệm lần thứ 82 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và gặp mặt tri ân các đồng chí đảng viên lão thành trên 60 năm tuổi Đảng. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, Anh hùng các LLVT nhân dân, Anh hùng lao động, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, chiến sĩ các LLVT và toàn thể nhân dân lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm thắm thiết nhất.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kỷ niệm, gặp mặt.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Hà

Kính thưa các đồng chí!                                                                                 

Cách đây 82 năm, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ kể từ khi Tổ quốc ta bị đế quốc xâm lược. Như Bác Hồ đã từng nói: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”.

Trải qua chặng đường lịch sử 82 năm xây dựng và trưởng thành với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong lòng dân, trong niềm tin yêu và hy vọng của mỗi người chúng ta đối với Đảng của mình; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại:

Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “trời long đất lở”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - một nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam châu Á, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ba là, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập, đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

 Với những thắng lợi giành được trong hơn tám thập kỷ chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và vững bước trên con đường Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tổng kết: “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Những thắng lợi có tầm vóc lịch sử của Cách mạng Việt Nam trong quá khứ và những thành tựu của công cuộc đổi mới hiện nay dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, chẳng những là niềm tự hào của toàn dân, toàn Đảng mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc, những thiện cảm tốt đẹp trong đánh giá của đồng chí, bạn bè quốc tế, trong lương tâm, ký ức và trong trái tim nhân loại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đảng viên lão thành tại buổi kỷ niệm, gặp mặt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đảng viên lão thành tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Hà

Thưa các đồng chí!

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 82 năm qua, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã trải qua 82 năm hoạt động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú. Cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh luôn một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ tỉnh nhà trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên CNXH. Hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, với 13 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã luôn đấu tranh cách mạng kiên cường, lãnh đạo nhân dân các dân tộc tỉnh nhà viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống quật cường cách mạng của giai cấp công nhân Vùng mỏ Anh hùng, góp phần xứng đáng cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nơi đây là một trong những cái nôi cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam mà đỉnh cao là cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ tháng 11-1936 làm tỏa sáng tinh thần “ kỷ luật và đồng tâm” trường tồn mãi mãi.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của T.Ư, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; đưa tỉnh Quảng Ninh có bước phát triển vượt bậc, vừa làm tròn sứ mệnh bảo vệ vững chắc phên dậu vùng Đông Bắc thân yêu của Tổ quốc, vừa phát triển kinh tế - xã hội; vừa từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Liên tục hơn 10 năm từ 2000 tăng trưởng kinh tế luôn đạt trên 12%/ năm. Riêng năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII với bao khó khăn, thách thức ở trong nước và thế giới; song với sự đồng lòng, quyết tâm đổi mới, vượt qua mọi thách thức để đi lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các LLVT trong tỉnh; kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao 12,1%, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 29.100 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao so với cả nước; ngày càng thực sự trở thành một địa bàn động lực, cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN, là điểm đến hấp dẫn của du khách và các nhà đầu tư. Đặc biệt, tháng 11/2011 Vịnh Hạ Long đã  được bạn bè yêu quý trên toàn cầu ngưỡng mộ, tôn vinh và bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. 

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng có sự đổi mới và tiến bộ; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững chắc. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Phấn khởi, tự hào với thành tựu như vậy, ăn quả phải nhớ người trồng cây, trong không khí kỷ niệm trọng thể này, chúng ta xin tưởng nhớ và đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước đã đổ xương máu, công sức để có được Quảng Ninh của ngày hôm nay. Chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến T.Ư Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, các địa phương bạn đã luôn quan tâm, giúp đỡ; trân trọng và thấm thía hơn công lao của quân và dân các dân tộc Quảng Ninh, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ, thanh thiếu nhi; càng thấy rõ hơn công sức, trách nhiệm, quyết tâm chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Văn nghệ chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đảng.
Văn nghệ chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: Ngọc Hà

Kính thưa các đồng chí!

Có được những thành tựu vĩ đại đó; hơn 8 thập kỷ qua, để làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta luôn thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác”. Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là bằng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, Đảng đã luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra đường lối đúng đắn mang lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc. Được nhân dân hết lòng tin yêu, giáo dưỡng, được lãnh tụ Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối dày công tổ chức rèn luyện, đặc biệt là nhờ đội ngũ đảng viên (trong đó có các đảng viên lão thành hôm nay hội tụ về đây) qua các thời kỳ đã không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, quyết giữ vững danh hiệu cao quý: Đảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm no.

Hiện nay, công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Trong Đảng có bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, tham nhũng, vô nguyên tắc. Tình hình này có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm; nói không đi đôi với làm. Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể.

Vì vậy, Hội nghị T.Ư lần thứ 4 vừa qua đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là sự gặp gỡ đúng lúc giữa yêu cầu cấp thiết của bản thân Đảng và sự mong mỏi cũng như tấm lòng sâu nặng nghĩa tình của nhân dân đối với Đảng với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Chỉ đạo, thực hiện phải với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm chính trị cao và cấp trên, người đứng đầu làm trước và phải thật sự gương mẫu để các cấp noi theo. Đồng thời phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; không để rơi vào trì trệ, hình thức; không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ. Qua đó phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bước sang năm 2012, đất nước và tỉnh Quảng Ninh còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, có mặt có thể sẽ gay gắt hơn. Tiếp tục phát huy những thành tựu to lớn, những kết quả tích cực về phát triển kinh tế- xã hội đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, kết luận Hội nghị T.Ư 3 và Nghị quyết T.Ư 4 với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt theo tinh thần: đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, giữa tăng trưởng nóng sang tăng trưởng xanh, tăng nhanh hơn nữa tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề phát triển công nghiệp dịch vụ và giải trí; huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại; tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch đô thị và hạ tầng; quy hoạch sử dụng tài nguyên và đất đai; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015.

Để thực hiện được mục tiêu nhiệm vụ đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh phải tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung trọng yếu là: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đây là những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt, quét nhà, rửa bát hàng ngày bằng nhiều công việc cụ thể, thiết thực trên cơ sở chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân và đặc biệt là đề cao trách nhiệm, phát huy tính tự giác, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải nghiêm túc và gương mẫu làm trước, tự phê bình kiểm điểm, nhìn lại mình cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa; tránh xa mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất tiền tài; tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Tỉnh ủy và các cấp ủy trong toàn tỉnh dứt khoát phải tập trung đề ra chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp, sát thực để thực hiện quyết liệt; tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm thiết thân, hệ trọng để thực hiện nghiêm túc.

Hai là: Giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, không để hình thành tổ chức đối lập và xảy ra tình huống bất ngờ, đột xuất về an ninh biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trọng tâm là xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh khu vực biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc của tỉnh để báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chỉ đạo. Kiên quyết lập lại và duy trì trật tự trong hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến kinh doanh than; đẩy lùi và kiềm chế tai nạn giao thông. Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhất là giao thông, điện, nước khu vực biên giới, biển đảo.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử vì nhân dân và phục vụ doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa trong thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, chống phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản; đất đai, chi tiêu ngân sách, xây dựng cơ bản, giao đất giao rừng…

Bốn là: Đổi mới căn bản công tác đào tạo nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu quả ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường đặc biệt là đối với Vịnh Hạ Long, TX Cẩm Phả. Tập trung triển khai xây dựng một số quy hoạch chiến lược, tạo bước đổi mới căn bản trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Năm là: Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mang tính động lực nhằm phát huy tối đa lợi thế của các vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng lấy người nông dân làm chủ thể, ưu tiên phát triển sản xuất ở nông thôn…

Sáu là: Tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin thay mặt các cấp ủy đảng, chính quyền kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các LLVT, các bạn thanh niên, các cháu thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh và người Quảng Ninh đang định cư ở nước ngoài dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công tác.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

,
.
.
.
.
.