.

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3-2 (1930-2012)

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng từ những việc cụ thể

Cập nhật lúc 05:22, Thứ Sáu, 03/02/2012 (GMT+7)

Trải qua 82 năm hoạt động, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Ngoài nhân tố có cương lĩnh, mục tiêu, đường lối đúng đắn, Đảng ta luôn chú trọng tự phê bình và phê bình; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ để tiên phong thực hiện tốt mọi công việc, làm gương cho quần chúng noi theo. Tại Hội nghị lần thứ 4 vừa qua, Ban Chấp hành T.Ư (khoá XI) quyết định ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương về công tác xây dựng Đảng, thường xuyên chỉ đạo công tác quan trọng này. Từ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng cao, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố. Tuy nhiên, tại Hội nghị lần thứ 4, Trung ương thẳng thắn chỉ ra rằng công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém đáng lo ngại, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; tình trạng quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Những hạn chế này làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này, Trung ương xác định tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đó là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu của cấp uỷ, chính quyền các cấp và mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt; vấn đề thứ hai và thứ ba vừa là cấp bách, vừa là giải pháp để thực hiện vấn đề thứ nhất.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ (ngoài cùng, bên trái) trò chuyện với cán bộ, đảng viên các sở, ngành của tỉnh trong buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn 2012. Ảnh: Ngọc Hà.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ (ngoài cùng, bên trái) trò chuyện với cán bộ, đảng viên các sở, ngành của tỉnh trong buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn 2012.

Trung ương xác định phải tạo được chuyển biến thực sự, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Để đạt mục tiêu trên, Trung ương khẳng định cần nhìn thẳng và đánh giá đúng sự thật, không né tránh; phân tích rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp đồng bộ, khả thi, kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm để giải quyết những vấn đề bức xúc nhất hiện nay. Muốn vậy, các cấp uỷ đảng, cán bộ chủ chốt phải thật sự gương mẫu làm trước để tạo niềm tin…

Tập trung thực hiện bằng những việc làm cụ thể

Tại hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2012, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính đã định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Đảng theo tinh thần Hội nghị T.Ư 4 để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng cần hiểu và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng từ những việc làm hết sức cụ thể. Theo đó, nhận ra được hạn chế, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục được khuyết điểm cũng chính là biểu hiện của năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ (hàng đầu, thứ hai, trái sang) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, công chức các sở, ngành của tỉnh trong buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn 2012.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ (hàng đầu, thứ hai, trái sang) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, công chức các sở, ngành của tỉnh trong buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn 2012.

Nhìn vào thực tế ở các địa phương trong tỉnh chúng ta thấy rằng có những địa phương mà hàng chục năm không giải phóng được mặt bằng để phục vụ thi công các dự án phát triển KT-XH mà tổ chức đảng ở đó vẫn được xếp loại vững mạnh. Cùng với đó, có không ít phường, xã để cho các đối tượng khai thác than trái phép hoành hành, ăn cắp, ăn cướp tài nguyên than của Nhà nước, làm sập nhà dân, gây mất an ninh trật tự hết từ năm này sang năm khác thế mà tổ chức đảng ở đó không bị xếp loại yếu kém, lãnh đạo cấp uỷ ở nơi đó vẫn được xếp loại hoàn thành tốt, thậm chí là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao(!).

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, kết quả phải được đo bằng hiệu quả KT-XH, chất lượng cuộc sống người dân, kỷ cương pháp luật được giữ nghiêm. Muốn vậy cần chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ theo hướng tạo môi trường tốt, giao việc khó để cán bộ rèn luyện, thử thách và khẳng định được năng lực của mình trong thực tiễn. Trong sinh hoạt đảng, các cuộc họp chi bộ phải là nơi để cán bộ, đảng viên chia sẻ, tâm sự với đồng chí của mình những suy nghĩ của bản thân; giải quyết những vấn đề đời thường bởi mỗi đảng viên trước tiên đều là những con người cụ thể. Cùng với đó, cần tăng cường tự phê bình và phê bình, nhưng phải hết sức tránh thái độ nể nang, “im lặng là vàng”, hoặc thái độ cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ. Tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình...

Nghị quyết của T.Ư về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tới đây, các cấp uỷ trong tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, học tập. Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng, hành động thiết thực nhất của mỗi chúng ta là nghiên cứu thật kỹ và đề ra chương trình hành động cụ thể cho mình để thực hiện tốt nghị quyết của T.Ư, góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

Ngọc Hà

ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ T.Ư 4
(KHOÁ XI) VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Theo dõi kết quả Hội nghị T.Ư 4 (khoá XI), cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh rất phấn khởi trước việc T.Ư sẽ ra nghị quyết về những giải pháp cấp bách xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay và bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết này.

Đồng chí Vũ Minh Thiết, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ninh: “Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu”
26 năm làm công tác đảng chuyên trách, từ bí thư đảng uỷ xã đến Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, tôi thấy Đảng ta thường xuyên đề ra các giải pháp nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tôi rất phấn khởi khi được biết T.Ư đã đề ra các giải pháp cấp bách nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong 3 trọng tâm mà T.Ư xác định, thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ CNH-HĐH đất nước là nội dung mà ngành Nội vụ phải tham mưu thực hiện. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, với cương vị là Giám đốc Sở Nội vụ, tôi sẽ bám sát các chủ trương, giải pháp của Hội nghị T.Ư 4 (khoá XI) để tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác cán bộ.

Tôi cho rằng, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đổi mới cơ chế đánh giá, tuyển dụng và sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cùng với đó, cần đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền theo chế độ thủ trưởng, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hà, giáo viên Trường THPT Lê Chân, huyện Đông Triều: “Mở cuộc vận động tránh bệnh thành tích trong tổ chức Đảng”
Theo dõi kết quả Hội nghị T.Ư 4 (khoá XI), tôi rất phấn khởi khi biết T.Ư sẽ ra nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Là một giáo viên dạy lịch sử, một đảng viên trẻ, tôi nhận thức rằng hơn 80 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, như Bác Hồ đã từng dạy “Đảng cách mạng cần tự phê bình và phê bình như ta cần không khí”.

Tôi nhất trí cao với 3 nội dung trọng yếu mà T.Ư đã xác định là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, chính quyền. Cùng với đó, tôi thấy rằng các giải pháp mà T.Ư chỉ ra, nhất là đẩy mạnh tự phê bình và phê bình là rất cần thiết. Tôi đề nghị mở cuộc vận động tránh bệnh thành tích trong tổ chức Đảng, bởi lẽ căn bệnh này không chỉ có trong ngành giáo dục mà tồn tại cả ở tổ chức đảng và các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm hạn chế năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phiệt, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí: “Gắn thực hiện nghị quyết với việc học và làm theo gương Bác”
Tuy chưa được quán triệt, học tập nhưng theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết tại Hội nghị lần thứ 4, T.Ư đã đề ra các nội dung, giải pháp cấp bách nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tôi đã theo dõi toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và rất tâm đắc với đoạn nói về việc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Để thực hiện thắng lợi công tác này, tôi đề nghị cần gắn thực hiện nghị quyết với việc học và làm theo gương Bác. Bởi Bác Hồ không chỉ là người sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo Đảng ta mà còn là tấm gương tiêu biểu về tự phê bình và phê bình, về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư...

Tới đây, sau khi được quán triệt, học tập, chúng tôi sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Đỗ Quang Trường, PX Sàng, Công ty Than Mạo Khê: “Là đảng cầm quyền thì càng phải thường xuyên tự chỉnh đốn”
Vụ việc bao che để các đối tượng ăn cướp than hồi Tết năm kia ở Công ty Than Mạo Khê là bài học đau lòng, là biểu hiện của tình trạng suy thoái đạo đức của một số ít cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp chúng tôi.

Là đảng cầm quyền thì càng phải thường xuyên tự chỉnh đốn. Tôi rất đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp mà T.Ư mới đây đề ra nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tôi cho rằng cần đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đưa công tác này vào thực chất hơn nữa bởi lâu nay trong sinh hoạt đảng, chúng ta vẫn còn nể nang, xuê xoa, chưa dám thẳng thắn đấu tranh, góp ý để mỗi cán bộ, đảng viên cùng tiến bộ.

Theo tôi, các chi bộ phải chủ động giao nhiệm vụ cho đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, sự gương mẫu của đảng viên.

Hà Linh

 

,
.
.
.
.
.