.

Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà: Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà

Cập nhật lúc 05:32, Thứ Sáu, 10/02/2012 (GMT+7)

Năm 2011, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong SXKD và phong trào thi đua 5 năm (2006-2011), tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi” khối DNNQD tỉnh; Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Đạt được thành tích này là nhờ đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ...

Chủ tịch HĐQT-TGĐ và Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoàng Hà ký kết thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2011.
Chủ tịch HĐQT-TGĐ và Chủ tịch Công đoàn Công ty Hoàng Hà ký kết thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2011.

Chị Nguyễn Thị Hưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, hiện các đơn vị thành viên của Công ty đang tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ) và lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung thoả ước lao động tập thể. Hội nghị đại biểu NLĐ của Công ty sẽ tiến hành vào tháng 3 tới. Là một đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước, lĩnh vực chính là SXKD vật liệu xây dựng, với tổng số gần 2.000 CBCNVC-LĐ, trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ (QCDC), Công ty đã phát huy được sức mạnh của NLĐ, đạt được những thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, ổn định đời sống, thu nhập cho NLĐ.

Để có được kết quả hôm nay, CBCNVC-LĐ Tập đoàn luôn sát cánh bên nhau, công khai, dân chủ trong mọi hoạt động. Với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, Tập đoàn luôn lấy quan hệ lao động hài hoà làm then chốt. Hàng năm Ban lãnh đạo Tập đoàn phối hợp với BCH Công đoàn thực hiện tốt QCDC thông qua việc tổ chức hội nghị NLĐ, ký kết thoả ước lao động tập thể, thực hiện các chính sách pháp luật, chăm lo đời sống NLĐ. Hai bên nhất trí nâng cao chất lượng hội nghị NLĐ, coi đây là diễn đàn để NLĐ và người sử dụng lao động thảo luận, đánh giá về kết quả kinh doanh trong năm và xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất cho năm tới, đánh giá việc thực hiện các điều khoản đã ký kết trong thoả ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Công ty. Thông qua hội nghị NLĐ lấy ý kiến thống nhất sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế và thoả ước lao động tập thể cho phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị với mục tiêu đảm bảo lợi ích của các bên.

Để hội nghị đạt kết quả cao, công đoàn bộ phận, công đoàn thành viên đã phối hợp với giám đốc các công ty tổ chức hội nghị NLĐ tại các đơn vị thành viên, công ty liên doanh liên kết. BCH Công đoàn tập hợp, phân loại các ý kiến của NLĐ để xem xét, giải quyết; nhất là các ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của Công ty được bàn, thảo luận, thương lượng, đi đến thống nhất. Hội nghị đại biểu NLĐ Tập đoàn sẽ tập trung tìm và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đánh giá việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Công ty và các vấn đề liên quan đến NLĐ; tiếp tục thương lượng lần cuối để thống nhất các nội dung sửa đổi thoả ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của Công ty.

Với phương châm “4 cùng” (cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra) của Ban lãnh đạo Tập đoàn và BCH Công đoàn, thực hiện nghiêm túc các nội dung ký kết, đã khẳng định được vai trò của tổ chức Công đoàn trong quá trình phát triển của Tập đoàn. Trong những năm qua, Công ty luôn xác định xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, lành mạnh làm then chốt, có cơ chế họp đầu giờ hàng ngày tại các công đoạn sản xuất, họp định kỳ hàng tháng giữa BCH Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty, lập hộp thư góp ý, trao đổi vướng mắc của CNLĐ và có biện pháp tháo gỡ khắc phục. Hội nghị NLĐ bầu ra ban thanh tra nhân dân, hội đồng hoà giải. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, CBCNVC-LĐ của Tập đoàn luôn đoàn kết, tham gia tích cực vào quá trình lao động sản xuất, xây dựng đơn vị ngày một vững mạnh.

Tập đoàn cũng luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với NLĐ thông qua việc giám sát của tổ chức Công đoàn về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ tiền công, tiền lương, chế độ lao động nữ… Công đoàn luôn phối hợp xây dựng các chính sách lao động, phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, lao động sáng tạo, văn nghệ thể dục thể thao, công tác từ thiện xã hội. Công ty đã đầu tư trên 18 tỉ đồng xây dựng khu nhà ở tập thể 6 tầng cho CBCNVC, NLĐ ở tỉnh ngoài không phải đóng tiền thuê nhà, xây nhà luyện tập thi đấu thể thao, sân bóng đá, cầu lông..., tạo điều kiện cho NLĐ có nơi vui chơi, rèn luyện sức khoẻ sau thời gian lao động. Công đoàn tổ chức cho CBCNVC tham quan trong và ngoài nước, khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ v.v..

Chị Nguyễn Thị Hưởng khẳng định: “Thông qua việc thực hiện QCDC, NLĐ đã phá bỏ được rào cản “chủ - thợ”. Thực hiện chính sách pháp luật và thoả ước lao động tập thể đã góp phần tạo mối quan hệ lành mạnh giữa NLĐ và người sử dụng lao động; sự đồng thuận giữa BCH Công đoàn và Ban lãnh đạo Tập đoàn trong việc xây dựng các chính sách lao động và giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh”.

Năm 2011, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong SXKD và phong trào thi đua 5 năm (2006-2011), tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi” khối DNNQD tỉnh; Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2011.

Thanh Loan

,
.
.
.
.
.