.

Quán triệt, triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Cập nhật lúc 16:53, Thứ Năm, 22/12/2011 (GMT+7)

Sáng 22-12, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự hội nghị. Các địa phương tham gia hội nghị qua truyền hình trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính đã quán triệt các nội dung trong kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (gọi tắt là Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI). Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI) đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các văn kiện quan trọng về tình hình KT-XH, tài chính, ngân sách 5 năm giai đoạn 2006- 2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển KT-XH, tài chính, ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2011- 2015 và năm 2012.

Theo đó, trong 5 năm qua, tuy có những khó khăn nhất định nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vẫn đạt được nhiều thành tựu to lớn; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI) cũng chỉ ra những nguyên nhân tồn tại cần khắc phục để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2011- 2016, nhất là trong năm 2012 - năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

Về quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2011- 2016 và năm 2012, Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI) chỉ rõ nước ta cần tiếp tục thực hiện Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị, ưu tiên hàng đầu cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối của kế hoạch 5 năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kết luận Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI) là rất quan trọng và cần thiết. Đồng chí nhấn mạnh những năm qua, tình hình KT-XH của tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng, tuy nhiên còn nhiều tồn tại, thách thức. Do đó, trên cơ sở kết luận của Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI), tỉnh cần nhìn nhận những tồn tại, thách thức của địa phương để từ đó đưa ra các giải pháp cần khắc phục.

Các đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Quán triệt quan điểm phát triển và tư tưởng chỉ đạo của Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI) là phải nắm vững và giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng, tỉnh cần chuyển đổi phương thức tăng trưởng dựa vào tài nguyên hữu hạn (than và tài nguyên đất đai) là chính sang khai thác tài nguyên vô hạn gồm danh lam thắng cảnh, dịch vụ từ cửa khẩu và truyền thống giai cấp công nhân vùng Mỏ là chính. Quá trình phát triển cần đảm bảo yếu tố hài hoà và hợp lý, kế thừa những cái đã có để phát triển thành những cái mới…

Về các giải pháp phát triển KT-XH của tỉnh 5 năm giai đoạn 2011-2015 và năm 2012, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trên cơ sở kết luận Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI), tỉnh cần tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định tình hình kinh tế vĩ mô; tái cơ cấu nền kinh tế; xây dựng chiến lược và quy hoạch; đầu tư cho công tác ứng dụng KHCN; tập trung giải quyết vấn đề môi trường, đô thị hóa, giảm nghèo, quản lý đất đai, cải cách hành chính; giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trò chuyện cùng các đại biểu dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trò chuyện cùng các đại biểu dự hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể cần học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI); vận dụng một cách sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong kết luận vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ quán triệt những nội dung cơ bản trong kết luận Hội nghị T.Ư 3 (khóa XI) về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng.

Ngọc Hà

,
.
.
.
.
.